ЗДЕРЕВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА (15 лютого 1931 р. – 20 серпня 2000 р.)

Т.О. Здерева

Кандидат економічних наук (1963 рік), старший науковий співробітник (1967 рік), доцент (1968 рік), професор (1993 рік).

Нагороджена знаком «Переможець у соціалістичному змаганні 1978 року», медалями «Ветеран труда» (1980 рік), «В память 1500-летия Киева» (1980 рік).

Доцент (1968–1993 рр.) кафедри, назва якої періодично змінювалась: «Економіка і експлуатація автомобільного транспорту» (1968–1975 рр.), «Економіка виробництва» (1975–1985 рр.), «Організація, економіка і управління автомобільним транспортом» (1985–1993 рр.); професор кафедри «Менеджмент і підприємництво» (1993–1995 рр.).

Більшу частину свого життя Тамара Олександрівна присвятила улюбленій справі – роботі зі студентами. Кращі студенти інженерно-економічного факультету під її керівництвом неодноразово посідали призові місця на республіканських конкурсах «Студент і науково-технічний прогрес» серед технічних і економічних вузів України. Вона була природженим педагогом, користувалась великою повагою студентської молоді, колективу кафедри і співробітників університету.

Педагогічну діяльність Т.О. Здерева успішно поєднувала з науковою роботою. Основним напрямком наукових пошуків школи Т.О. Здеревої були розробка та обґрунтування перспектив розвитку підприємств, інвестиційна діяльність та впровадження нової техніки і технологій в управління підприємствами транспортної галузі.

Під її керівництвом підготували й успішно захистили кандидатські дисертації дванадцять аспірантів. Двоє з них – Ільченко В.Ю і Хобта М.О., випускники КАДІ, після захисту кандидатських дисертацій нині працюють доцентами НТУ.

У доробку Т.О. Здеревої близько 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографії та навчальні посібники з питань економіки, організації та планування на підприємствах транспорту.

Основні наукові та навчально-методичні праці Т.О. Здеревої:

  1. Здерева Т.А. Моделирование годового плана АТП с применением ЭВМ : учеб. пособие / Здерева Т.А., Козак Л.С., Бондаренко В.П. – К. : КАДИ, 1985. – 77 с.
  2. Здерева Т.О. Теоретичні основи бізнес-плану / Т.О. Здерева [та ін.] ; ред. Т.О. Здерева. – К. : УТУ, 1996. – 56 с.
  3. Здерева Т.О. Економічне обгрунтування бізнес-плану роботи автотранспортного підприємства / Т.О. Здерева [та ін.] ; ред. Т.О. Здерева. – К. : УТУ, 1996. – 60 с.
  4. Здерева Т.А. Совершенствование планирования расходования материальных ресурсов на автомобильном транспорте : метод. рекомендации / Т.А. Здерева, Е.И. Башкатова, Ю.С. Стельмаховский. – К. : РДЭНТП, 1991. – 16 с.
  5. Здерева Т.А. Планирование работы автотранспортного предприятия : Программированное обучение / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – К. : Вищ. шк. Головное изд-во, 1988. – 288 с.
  6. Здерева Т.А. Встречное планирование в совершенствовании организации планирования на автомобильном транспорте : учеб. пособие / Т.А. Здерева, В.П. Бондаренко. – К. : КАДИ, 1986. – 93 с.
  7. Здерева Т.А. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях : учебное пособие / М.Н. Бедняк, Т.А. Здерева, Н.И. Копачинская, И.П. Сова, Ю.С. Стельмаховский. – К. : Вища шк., 1980. – 304 с.
  8. Здерева Т.А. Организация, планирование и управление : учеб. пособие / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – К. : КАДИ, 1978. – 103 с.
  9. Здерева Т.О. Організація і планування виробництва на автоексплуатаційних підприємствах / Т.О. Здерева [та ін.] ; ред. Т.О. Здерева. – К. : Вища шк., 1974. – 228 с.