ЗАЇКА МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (03 жовтня 1935 р. – 12 квітня 2018 р.)

М.Ф. Заїка

Доцент Національного транспортного університету (2007 р.).

Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 р.), медаль «В память 1500-летия Киева» (1982 р.), медаль «За трудовую доблесть» (1986 р.), медаль «За працю і звитягу» (2005 р.); знак «Відмінник освіти України» (2005 р.).

Старший лаборант кафедри марксистсько-ленінської філософії (1965–1968 рр.), завідувач кабінету кафедри марксистсько-ленінської філософії (1968–1972 рр.), асистент кафедри марксистсько-ленінської філософії (1972–1985 рр.), старший викладач кафедри марксистсько-ленінської філософії / кафедри філософії і політології / кафедри українознавства та філософії / кафедри філософії (1985–2006 рр.), доцент кафедри філософії / кафедри філософії і педагогіки (2006–2014 рр.).

Микола Федорович Заїка народився 3 жовтня 1935 року в с. Литвяках Лубенського району Полтавської області в сім’ї селянина-колгоспника. Батьки його були вихідці з бідних селянських сімей.

У 1954 році закінчив Литвяківську середню школу та у 1954–1957 рр. перебував на військовій службі в Радянській Армії. У 1958–1959 рр. працював у колгоспі на різних роботах, у 1959–1960 рр. завідував сільським будинком культури.

Згодом вступив до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де навчався у 1960–1965 рр., отримав спеціальність «філософ» і після закінчення навчання був направлений на роботу в Київський автомобільно-дорожній інститут на кафедру марксистсько-ленінської філософії.

Працював старшим лаборантом (1965–1968 рр.), а згодом завідувачем кабінету (1968–1972 рр.) кафедри. У 1972–1985 рр. обіймав посаду асистента, у 1985–2006 рр. – старшого викладача, з 2006 по 2014 р. – доцента. Назва кафедри за цей час неодноразово змінювалась, але так або інакше весь свій майже п’ятдесятирічний трудовий шлях в КАДІ-УТУ-НТУ Микола Федорович пройшов на одній кафедрі.

Микола Федорович виконував велику організаційну, виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу. Зусиллями його засновано чимало нових напрямів діяльності кафедри й університету – від видання університетської багатотиражної газети «Автодорожник», редактором якої він був багато років, до Ради кураторів та інститутів студентського самоврядування. Був заступником проректора з питань виховної роботи, членом ради факультету економіки, менеджменту і права та ради інформаційного центру НТУ. Очолював Раду ветеранів війни і праці університету. Координував діяльність студентського самоврядування, профспілки студентів.

Автор та співавтор 15 наукових та начально-методичних праць, зокрема «Концепції виховної роботи в НТУ», «Планів виховної роботи серед студентів НТУ». Один з авторів-укладачів книги «Національний транспортний університет. Сторінки історії», виданої у 2004 р. до 60-річчя від дня заснування Національного транспортного університету.

«Воювати зі студентами – це не вихід» – любив повторювати Микола Федорович Заїка. Ці слова характеризують його не тільки як педагога, але й є ілюстрацією його ставлення до колег та людей в цілому.

Праця Миколи Федоровича відзначена чотирма державними нагородами, знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України. 25 жовтня 2007 р. М.Ф. Заїка отримав атестат доцента Національного транспортного університету за номером 001.

Не всі досягнення можна зафіксувати формально, але від цього вони не стають менш значущими. Найголовнішими досягненнями Миколи Федоровича були та безмежна довіра та симпатія, які мали до нього і ветерани, що брали участь у заснуванні КАДІ, і вчорашні випускники – молоді викладачі, і студенти та аспіранти різного віку.