ВОРКУТ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ (13 червня 1932 р. – 16 квітня 2003 р.)

А.І. Воркут

Кандидат технічних наук (1968 рік), доктор технічних наук (1988 рік), доцент (1969 рік), професор (1990 рік), академік Транспортної академії України, Заслужений працівник транспорту України (1994 рік), Відмінник освіти України (2002 рік).

Асистент кафедри (1962–1964 рр.), старший викладач (1964–1966 рр.), доцент кафедри (1966–1986 рр.), завідувач кафедри (1991–2003 рр.), декан факультету (1991–2003 рр.).

А.І. Воркут – випускник Київського автомобільно-дорожнього інституту. Від 1962 року він працював у Національному транспортному університеті (на той час – Київському автомобільно-дорожньому інституті) на посадах асистента, доцента, професора, декана факультету «Управління на транспорті», завідувача кафедри «Транспортні системи та маркетинг» (до 1993 року мала назву кафедра «Експлуатація автомобільного транспорту та організація дорожнього руху»), був головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «Транспортні системи» при НТУ, головою науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з транспортних технологій, членом Ради Вашингтонського транспортного інституту (США) (від 1994 р.), керівником відділення «Автомобільний транспорт та інтегровані системи» Транспортної академії України.

А.І. Воркут відзначався енциклопедичними знаннями та величезною працездатністю. Створив та очолював наукову школу з теорії транспортного процесу, підготував десять кандидатів наук, мав понад 150 друкованих праць, серед них – п’ять монографій та два підручники, в яких викладено фундаментальні положення теорії транспортного процесу. Його монографії стали популярними підручниками для студентів та довідниками для спеціалістів. Фундаментальний підручник «Грузовые автомобильные перевозки» широко використовується в Україні та багатьох країнах, які утворились після розвалу колишнього СРСР, і по теперішній час.

А.І. Воркут (стоїть дев’ятий зліва) серед колег по кафедрі транспортних систем та маркетингу