ВАРВАК ПЕТРО МАРКОВИЧ (30 квітня 1907 р. – 18 травня 1979 р.)

П.М. Варвак

Доктор технічних наук (1948 рік), професор (1949 рік).

Завідувач кафедри опору матеріалів КАДІ (1949–1979 рр.)

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1931 р. Працював в Укрдіпродорі (1930–1931 рр.), Київському інституті залізничного транспорту (1931–1934 рр.), Інституті господарників Наркомважпрому (1935–1937 рр.), у Київському інженерно-будівельному інституті доцентом, деканом факультету (1935–1949 рр.), в Інституті будівельної механіки АН УРСР старшим науковим співробітником (1933–1959 рр.).

Перший завідувач кафедри опору матеріалів, заснованої у Київському автомобільно-дорожньому інституті у 1949 р. Очолював кафедру до 1979 р.

Видатний фахівець у галузі опору матеріалів та будівельної механіки, керівник відомої наукової школи П.М. Варвак був визнаним методистом, і лекції, які він читав студентам з дисциплін «Будівельна механіка» та «Опір матеріалів», відвідували також аспіранти і молоді викладачі кафедри. Він заснував науково-методичний семінар, на якому обговорювали викладання навчальних дисциплін та наукові доповіді. На семінарі виступали відомі вчені: академік Г.С. Писаренко, професори М.І. Безухов, А.С. Вольмир, О.Р. Ржаніцин, С.Н. Кан та інші.

Наукові дослідження П.М. Варвака присвячені розвитку й застосуванню методу сіток до розв’язання плоскої та просторової задач теорії пружності, згину, стійкості та коливань пластин, оптимальному проектуванню в теорії оболонок, впровадженню метода скінченних елементів у практику розрахунку конструкцій.

Під його керівництвом наукова діяльність кафедри була спрямована на дослідження численних способів розрахунку інженерних конструкцій – методу сіток, розвиток якого був висвітлений П.М. Варваком у монографії «Развитие и приложение метода сеток к расчету пластинок» (книга у двох частинах, 1949, 1952), а також у праці «Таблицы для расчета прямоугольных пластин» (1959).

Результати наукових досліджень кафедри опору матеріалів стали основою для видання довідника для інженерів-будівельників «Справочник по теории упругости» (П.М. Варвак, О.Ф. Рябов, В.Г. Піскунов, В.Д. Шевченко, 1971), монографій «Метод сеток в задачах расчета строительных конструкций» (П.М. Варвак, Л.П. Варвак, 1977) та «Метод конечных элементов» (П.М. Варвак, В.Г. Піскунов, І.М. Бузун, О.С. Городецький та ін., 1981).

Із наукової школи професора П.М. Варвака вийшло чотири доктори наук та більше тридцяти кандидатів наук. Його учні О.Ф. Рябов, О.О. Рассказов та В.Г. Піскунов, які захистили докторські дисертації, очолювали кафедри КАДІ, а кандидати наук, доценти В.Д. Шевченко, П.В. Боровський, В.С. Корунський, Г.С. Пропастіна, І.М. Бузун тривалий час працювали на кафедрі опору матеріалів.

П.М. Варвак – автор та співавтор семи монографій, великої кількості наукових та методичних праць.