СТЕЛЬМАХОВСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ (18 червня 1922 р. – 06 лютого 1995 р.)

Ю.С. Стельмаховський

Кандидат технічних наук (1966 рік), доцент (1970 рік), професор (1988 рік).

Нагороди: орден Красной Звезды (22.01.1944), медаль «За боевые заслуги» (09.06.1944), орден Александра Невского (19.11.1944), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), орден Отечественной войны I степени (06.11.1985).

Аспірант, асистент (1963–1967 рр.), доцент (1968–1986 рр.) кафедри «Автомобільні перевезення та безпека руху» (від 1976 р. – кафедра «Організація та управління», від 1982 р. – кафедра «Експлуатація автомобільного транспорту і організація дорожнього руху») Київського автомобільно-дорожнього інституту, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, керівників та спеціалістів автомобільного транспорту і дорожнього будівництва (1973–1986 рр.), професор кафедри «Експлуатація автомобільного транспорту і організація дорожнього руху» (від 1993 р. – кафедра «Транспортні системи та маркетинг») Київського автомобільно-дорожнього інституту (Українського транспортного університету) (1986–1995 рр.).

Юрій Степанович Стельмаховський пройшов у Київському автомобільно-дорожньому інституті (Українському транспортному університеті) шлях від аспіранта, асистента (1963–1967 рр.) до декана факультету (1973–1986 рр.) та професора (1986–1995 рр.). Він зробив вагомий внесок у діяльність кафедри «Автомобільні перевезення та безпека руху» (у різні роки мала назви «Організація та управління», «Експлуатація автомобільного транспорту і організація дорожнього руху», «Транспортні системи та маркетинг»).

За роки наукової і педагогічної діяльності Юрій Степанович опублікував понад 30 друкованих праць навчально-методичного характеру, зокрема навчальний посібник «Тяговая динамика автомобиля» (1972 р.).

Юрій Степанович був один із талановитих організаторів вищої школи України, великий ентузіаст своєї справи. У 1973 р. ним був створений один з перших в Україні факультет підвищення кваліфікації викладачів, керівників та спеціалістів автомобільного транспорту і дорожнього будівництва. Очолюваний Юрієм Степановичем факультет став кращим в Україні. За його керівництва були налагоджені контакти з Міністерством транспорту, Міністерством дорожнього будівництва та Міністерством внутрішніх справ. Працівники цих міністерств всіх рангів проходили підвищення кваліфікації за 23 спеціальностями.

За сприяння Юрія Степановича була створена матеріальна база факультету підвищення кваліфікації (п’ять аудиторій, викладацька, дві кімнати деканату), проведено ремонт двох поверхів студентського гуртожитку на вул. Івана Кудрі (нині вулиця Джона Маккейна) з перетворенням їх на готель для слухачів факультету підвищення кваліфікації.

Нині тодішній факультет підвищення кваліфікації КАДІ – Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ.

Ю.С. Стельмаховський – один з тих працівників КАДІ, які, зміцнюючи інтернаціональні зв’язки України, перебували на викладацькій роботі за кордоном, допомагали іншим країнам розвивати господарство та вищу освіту. Юрій Степанович три роки працював у Технологічному інституті Бірми; два роки був радником міністра освіти Йєменської Народної Республіки, керівником групи радянських викладачів в Аденському університеті. У 1973 році штаб-квартира Міжнародної організації праці запросила Ю.С. Стельмаховського у Женеву для розробки транспортного проекту для Непалу. У 1975 році Юрій Степанович був зарахований у резерв експертів ООН і за направленням цієї організації займався розробкою транспортних проектів в Індії, Індонезії, США.

Ю.С. Стельмаховський був активна, чуйна, доброзичлива людина, завжди готова прийти на допомогу колегам та студентам.