СНІТКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ (1919 р. – 1972 р.)

П.Г. Снітко

Кандидат історичних наук (1956 р.), доцент (1960 р.), доктор історичних наук (1972 р.).

Медаль «За оборону Сталинграда» (1942 р.), орден Красной Звезды (1942 р.), орден Отечественной войны II степени (1944 р.), орден Отечественной войны I степени (1945 р.), медаль «За взятие Берлина» (1945 р.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 р.).

Завідувач кафедри марксизму-ленінізму КАДІ (1958–1964 рр.), завідувач кафедри історії КПРС КАДІ (1964–1972 рр.).

Петро Григорович Снітко народився 30 вересня 1919 року в селі Зорін Чорнобильського р-ну Київської області в робітничій сім’ї.

У 1935 р., закінчивши семирічну школу, почав працювати діловодом у Зорінській сільраді. У 1937 р. завершив навчання у середній школі та пройшов педагогічні курси. Після цього працював вчителем історії, російської мови та літератури Копачівської середньої школи Чорнобильського р-ну Київської області.

У 1938–1940 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного університету (КДУ). Від 1940 р. до 18 липня 1941 р. служив на кордоні бійцем винищувального загону партактиву Ренійського району, потім пішов добровольцем до лав Червоної армії. У травні 1942 р. закінчив Краснодарське мінометне училище і від того часу до травня 1945 р. воював на різних фронтах Другої світової війни, дійшов у складі 19-го гвардійського мінометного полку до Берліна. Був начальником розвідки дивізіону, другим і першим помічником начальника штабу полку, начальником штабу дивізіону та командиром дивізіону.

У 1946 році був демобілізований з армії у званні капітана та продовжив навчання на історичному факультеті КДУ. Одночасно працював старшим лаборантом кафедри марксизму-ленінізму КДУ.

У 1949–1952 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі марксизму-ленінізму КДУ та за сумісництвом працював викладачем історії заочного відділення Станіславського вчительського інституту, згодом – асистентом на кафедрі КДУ. З 1952 р. до 1958 р. перебував на викладацьких посадах в КДУ, Фінансово-економічному інституті та в Українському філіалі Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі. Від 1956 р. – кандидат історичних наук; тема кандидатської дисертації: «КПСС – руководитель и организатор восстановления и развития Кривбасса (1944–1950 гг.)».

У Київському автомобільно-дорожньому інституту Петро Григорович Снітко працював від 1958 р., коли був обраний за конкурсом і затверджений на посаді завідувача кафедри марксизму-ленінізму КАДІ. 1960 року йому було присвоєно вчене звання доцента.

1964 року Петро Григорович став першим завідувачем новоствореної кафедри історії КПРС КАДІ. Саме він розробив методичні засади функціонування кафедри.

У 1972 р. Петро Григорович успішно захистив у КДУ докторську дисертацію на тему «Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1943-1950 гг.)», і 01 грудня 1972 р. Вища атестаційна комісія СРСР затвердила рішення щодо присудження йому наукового ступеня доктора історичних наук.

Петро Григорович багато зробив для становлення та розбудови очолюваної ним кафедри, яка стала основою для створення сучасної кафедри теорії та історії держави і права НТУ.

Відомі наукові праці П.Г. Снітка:

  1. Первый Совет рабочих депутатов в Киеве. – К. : Госполитиздат, 1957. – 101 с.
  2. Опыт работы культурно-просветительных учреждений. – К. : Госполитиздат, 1958. – 120 с.
  3. Шефская помощь трудящимся Киева, колхозам и совхозам области. – К. : Госполитиздат УССР, 1959. – 53 с.
  4. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1946–1950 гг.). – К. : Изд-во Киевского ун-та, 1966. – 239 с.