ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ (29 січня 1930 року – 16 вересня 2013 року)

В.Д. Шевченко

Кандидат технічних наук (1963 рік), доцент (1965 рік), професор НТУ (2005 рік).

Медалі «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 р.), «В память 1500-летия Киева» (1982 р.).

Студент КАДІ (1950–1956 рр.), лаборант, старший лаборант кафедри опору матеріалів КАДІ (1953–1958 рр.), аспірант кафедри опору матеріалів КАДІ (1958–1961 рр.), асистент кафедри опору матеріалів КАДІ (1961–1964 рр.), начальник науково-дослідного сектору КАДІ (1964–1970 рр.), доцент кафедри опору матеріалів КАДІ (1970–1984 рр.), професор кафедри дорожніх машин (1984–1987 рр.), професор кафедри опору матеріалів і будівельної механіки (1987–1990 рр.), доцент кафедри опору матеріалів і будівельної механіки / опору матеріалів і машинознавства КАДІ-УТУ-НТУ (1990–2003 рр.), професор кафедри опору матеріалів і машинознавства НТУ (2003–2013 рр.); декан механічного факультету КАДІ (1976–1985 рр.).

Віталій Дмитрович Шевченко народився29 січня 1930 року в робітничій родині в селі Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Багатьом представникам його покоління непросто було здобути середню освіту. У 1937 році В.Д. Шевченко пішов у перший клас Гулаківської неповно-середньої школи, а у 1941 році закінчив чотири класи Шишацької середньої школи у Полтавській області. З 1943 по 1946 рік навчався у п’ятому – сьомому класах Антонцівської неповно-середньої школи і в 1947 р. закінчив восьмий клас Решетилівської середньої школи. Того ж 1947 року вступив до Кременчуцького ремісничого училища № 9. Одночасно з навчанням в училищі навчався у Кременчуцькій вечірній школі робітничої молоді. У 1949 році після закінчення училища отримав кваліфікацію столяра-червонодеревника 5-го розряду і був направлений у Київ на Київський авторемонтний завод № 1, де працював столяром кабіно-кузовного цеху.

У 1950 році В.Д. Шевченко вступив на вечірнє відділення Київського автомобільно-дорожнього інституту, навчання в якому суміщав з роботою на заводі. У 1956 році отримав диплом інженера-механіка зі спеціальності «Автомобілі».

Від 1953 року доля міцно пов’язала Віталія Дмитровича з кафедрою опору матеріалів КАДІ, куди він був прийнятий на роботу лаборантом. З того часу Віталій Дмитрович пройшов великий трудовий шлях від лаборанта до професора кафедри.

1958–1961 рр. стали роками навчання в аспірантурі при кафедрі опору матеріалів під науковим керівництвом завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Петра Марковича Варвака. У той час наукові дослідження кафедри були спрямовані на розвиток числових методів розрахунку тонкостінних конструкцій. У жовтні 1963 року Віталій Дмитрович захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование работы пологих оболочек».

1961 року В.Д. Шевченко розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри опору матеріалів, з січня 1964 року був переведений на посаду доцента. У листопаді 1965 року йому було присвоєно вчене звання доцента.

Одночасно з науковою і викладацькою діяльністю Віталій Дмитрович у 1964–1970 рр. очолював науково-дослідний сектор КАДІ. Цей підрозділ КАДІ було створено у 1964 р., і В.Д. Шевченко став його першим керівником. З 1976 рік по 1985 рік був деканом механічного факультету.

У 1984–1987 рр. В.Д. Шевченко працював на посаді професора кафедри дорожніх машин, а після цього повернувся на рідну кафедру на посаду професора. На той час кафедра опору матеріалів у зв’язку зі зміною у структурі кафедр стала називатись кафедрою опору матеріалів і будівельної механіки, а згодом – кафедрою опору матеріалів і машинознавства. Наступні 26 років життя і роботи Віталія Дмитровича були нерозривно пов’язані з кафедрою, на якій почався його трудовий шлях у КАДІ.

Професор В.Д. Шевченко був неперевершеним методистом і залишив велику спадщину навчально-методичних праць. Методичне забезпечення дисциплін кафедри опору матеріалів / опору матеріалів і будівельної механіки / опору матеріалів і машинознавства КАДІ-УТУ-НТУ значною мірою створено Віталієм Дмитровичем, якому належать близько п’ятдесяти розробок.

Він одноосібний автор перших в Україні навчальних посібників з проектування металевих конструкцій дорожніх машин (Прочность стержневых металлических конструкций дорожных машин [Текст] : учебное пособие / В.Д. Шевченко. – К. : Межвузовское полиграфическое предприятие при Киевском институте народного хозяйства, 1980; Проектирование металлических конструкций строительных и дорожных машин [Текст] : учебное пособие / В.Д. Шевченко. – К. : Вища школа, 1982. – 168 с.), один з основних авторів відомого в Україні фундаментального навчального видання – підручника з опору матеріалів (Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підруч. для студ. буд. і трансп. спец. вузів : у 2 ч., 5 кн. / ред. В.Г. Піскунов. – К. : Вища школа, 1994, 1995), ініціатор написання, співавтор й редактор підручника з будівельної механіки металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомних і транспортних машин (Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомних і транспортних машин : підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / В.Д. Шевченко [та ін.] ; ред. В.Г. Піскунов, В.Д. Шевченко. – К. : Вища школа, 2004. – 439 с.).

Віталій Дмитрович був блискучим лектором. До лекцій завжди ретельно готувався, детально їх продумував. При вивченні такої складної дисципліни, як опір матеріалів, і підготовці до підсумкового контролю конспекти його лекцій мали вирішальне значення для успішного опанування дисципліни і складання екзаменів. Ці конспекти користувались великою популярністю у студентів і передавались ними із покоління в покоління. І ніколи Віталій Дмитрович не шкодував свого часу на консультування студентів. Багато викладачів учились у нього викладацької майстерності.

Віталій Дмитрович мав потяг опановувати щось нове, любив учитись і вчився безперервно протягом усього життя. У нього була вражаюча працездатність і неймовірна висока здатність самоорганізовуватись.

Рішенням Вченої ради НТУ від 24 березня 2005 року, протокол № 3, В.Д. Шевченку було присвоєно вчене звання професора НТУ. Віталій Дмитрович став першим, хто отримав це звання, і на його атестаті професора НТУ стоїть номер 1.

 

В.Д. Шевченко (третій зліва) з колегами (березень 2004 року)