ШАГОМЯЛО МАРК ІЛЛІЧ (29 лютого 1920 р. – 09 листопада 2004 р.)

М.І. Шагомяло

Кандидат технічних наук (1959 р.), доцент (1962 р.).

Медалі «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 р.), «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966 р.), «50 лет Вооруженных сил СССР» (1968 р.); нагрудний знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970 р.); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 р.); медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 р.), орден Отечественной войны II степени (06.04.1985); два знаки переможця соціалістичних змагань (1976 р. та 1978 р.) Мінвузу СРСР, знак «За отличные успехи в работе» Мінвузу СРСР.

Старший лаборант (1951–1952 рр.), завідувач лабораторії випробувань двигунів кафедри «Автомобілі і двигуни» (1952–1956 рр.), асистент кафедри «Автомобілі і двигуни» (1953–1956 рр. – за сумісництвом, 1956–1960 рр. – у штаті), в.о. доцента кафедри «Автомобілі і двигуни» (1960–1962 рр.), доцент кафедри «Автомобілі і трактори» (1962–1968 рр.), завідувач кафедри «Автомобілі і трактори» / «Автомобілі» (1968–1979 рр.), доцент кафедри «Автомобілі (1979–1982 рр.).

Народився 28 лютого 1920 р. в місті Києві в родині службовця. З 1929 до 1939 р. навчався у середній загальноосвітній школі № 133 (Печерський район м. Києва). У 1939 р. вступив до Московського авіаційного інституту, однак того ж року навчання в інституті довелось призупинити у зв’язку з призовом на дійсну військову службу до Радянської Армії.

Брав участь у бойових діях у радянсько-фінляндській війні (у 1940 р.) та у Другій світовій війні. У березні 1945 р. був демобілізований для залучення до народного господарства та направлений на роботу до ОСМУ-6 (Окремого будівельно-монтажного управління) «Моспромстрой» (м. Узлова, Московська область), де працював шофером, а згодом автомеханіком.

У вересні 1945 р. вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту і закінчив його з відзнакою у 1950 р. за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка. Навчання поєднував з роботою у КАДІ на посаді викладача військової кафедри, препаратора і лаборанта кафедри «Автомобілі і двигуни». Входив до складу студентського активу, члени якого значною мірою сприяли подоланню багатьох труднощів, які виникали у житті інституту у перші роки його існування майже щодня.

Після закінчення інституту був направлений на роботу до Республіканського тресту «Укравтогаз» Мінавтотранса УРСР, де працював на посаді інженера, а згодом старшого інженера виробничо-технічного відділу.

У 1951 р. був відкликаний Київським автомобільно-дорожнім інститутом із тресту для роботи в інституті, де працював на посадах старшого лаборанта (1951–1952 рр.), завідувача лабораторії випробувань двигунів кафедри «Автомобілі і двигуни» (1952–1956 рр.), асистента кафедри «Автомобілі і двигуни» (1953–1956 рр. – за сумісництвом, 1956–1960 рр. – у штаті), в.о. доцента кафедри «Автомобілі і двигуни» (1960–1962 рр.), доцента кафедри «Автомобілі і трактори» (1962–1968 рр.).

Колектив кафедри «Автомобілі і двигуни» у дворі КАДІ (21 грудня 1957 р.). М.І. Шагомяло – перший праворуч у першому ряду

У 1959 р. без відриву роботи підготував та захистив під керівництвом доцента Є.І. Борзаковського кандидатську дисертацію на тему «Исследование использования природного газа как топлива для автомобилей и тракторов», а у 1962 році був затверджений у вченому званні доцента по кафедрі «Автомобілі і трактори».

Завідувач кафедри «Автомобілі і трактори» М.І. Шагомяло у лабораторії кафедри біля стенда для досліджень механіки колеса (зима 1971/1972 навчального року). Знімок зроблено для новорічного випуску стінгазети «Автомобіліст»

У 1968 р. був обраний на посаду завідувача кафедри «Автомобілі і трактори» (з 1975 р. – кафедра «Автомобілі»), очолював кафедру по 1979 р. З 1979 р. працював доцентом кафедри «Автомобілі».

М.І. Шагомяло проводив наукові дослідження у рамках наукової школи з ефективності використання альтернативних палив на автомобільному транспорті доц. Є.І. Борзаковського, а також був засновником та керівником наукової школи з навантаженості автомобіля. Підготував чотирьох кандидатів технічних наук (Козирєв В.Х., Зейбак Ахмед Фаєз Абдуль Фаттах, Сеід Ахмед Таффік Халіф, Стратієва Н.С.).

Автор 42 наукових праць, у тому числі співавтор одного підручника (Даценко І.К., Комаренко Ю.Г., Пелих В.М., Шагомяло В.І., Шагомяло М.І. Автомобіль. Підручник для середньої школи. – К. : Радянська школа, 1961 та 1963 рр. – 332 с.). Отримав три авторські свідоцтва.

Був секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук при Київському автомобільно-дорожньому інституті.

Викладав на факультеті підвищення кваліфікації КАДІ, де проводив заняття для працівників міліції.

Активно займався громадською просвітницькою діяльністю, працював у Товаристві «Знання» УРСР.

У період перебування М.І. Шагомяла на посаді завідувача кафедра автомобілів встановила активну взаємодію щодо обміну досвідом наукових досліджень з кафедрою автомобілів і двигунів Харківського автомобільно-дорожнього інституту, яку на той час очолював А.Б. Гредескул. Підтримувались творчі зв’язки і з Іркутським політехнічним інститутом, де М.І. Шагомяло неодноразово був головою державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів.

М.І. Шагомяло був висококваліфікований викладач вищої школи, прекрасний методист та організатор. «Справжній вузівський працівник» – так характеризувала його професор кафедри Г.Б. Безбородова.

Ветерани війни – працівники кафедри автомобілів (травень 1975 р.). У центрі – М.І. Шагомяло

Автомобілі були для Марка Ілліча не тільки об’єктом професійного інтересу, вони були його захопленням та пристрастю. Завзятий автомобіліст, він на власному автомобілі об’їхав увесь Кавказ та Крим, випробовуючи у такий спосіб автомобіль «Москвич» на надійність. Коли стало зрозуміло, що важка хвороба практично позбавила його можливості управляти автомобілем, він установив на свій автомобіль ручне управління і отриvав відповідне посвідчення водія.