САЖКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ (24 травня 1941 р. – 01 вересня 2018 р.)

В.А. Сажко

Кандидат технічних наук (1974 р.), доцент (1981 р.), професор (1995 р.), Заслужений працівник транспорту України (1994 р.).

Медаль «В память 1500-летия Киева».

Асистент кафедри нарисної геометрії і інженерної графіки (1968–1969 рр.), інженер з техніки безпеки кафедри технічної експлуатації автомобілів (1969 р.), аспірант, молодший науковий співробітник кафедри технічної експлуатації автомобілів (19701973 рр.), асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів (1974–1979 рр.), доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів (1979–1983 рр.), декан заочного факультету КАДІ (1985–1986 рр.), проректор з навчальної роботи КАДІ-НТУ (1986–2003 рр.), професор кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» (1992–1993 рр.), професор кафедри «Виробничі системи і сервіс на транспорті» (нині – кафедра ТЕААС) (1993–2009 рр.).

В.А.Сажко – випускник Київського автомобільно-дорожнього інституту (1968 р.), у 1963–1968 рр. навчався на автомобільному факультеті за спеціальністю «Автомобільний транспорт», отримав диплом інженера-механіка з відзнакою.

В.А. Сажко у лабораторії кафедри

З 1967 р. В.А. Сажко – лаборант науково-дослідного сектору, у 1968–1969 рр. – асистент кафедри нарисної геометрії і інженерної графіки КАДІ, у 1969 р. – інженер з техніки безпеки кафедри технічної експлуатації автомобілів. У 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та одночасно працював молодшим науковим співробітником кафедри технічної експлуатації автомобілів за госпдоговірною тематикою.

У 1974 р. В.А. Сажко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Исследование метода безразборной оценки технического состояния переднего моста грузовых автомобилей».

З 1974 р. – асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів, з 1979 по 1983 р. – доцент цієї ж кафедри. У 1981 році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технічної експлуатації автомобілів.

Проводив велику роботу із вдосконалення лабораторної бази кафедри.

В.А. Сажко проводить заняття з іноземними студентами

У 1983–1985 рр. В.А. Сажко був у відрядженні у вищому навчальному закладі Демократичної Республіки Куба.

Після повернення із закордонного відрядження у 1985–1986 рр. був деканом заочного факультету КАДІ.

У 1986–2003 рр. В.А. Сажко – проректор з навчальної роботи КАДІ-НТУ. Під час роботи на цій посаді доклав значних зусиль до будівництва та введення в експлуатацію навчально-бібліотечного корпусу університету та подальшого розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу.

З 1992 по 2009 рік – професор кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» («Виробничі системи і сервіс на транспорті»). У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі «Виробничі системи і сервіс на транспорті» Українського транспортного університету (нині – кафедра ТЕААС НТУ).

В.А. Сажко був досвідченим методистом, послідовним та вимогливим викладачем, запроваджував сучасні засоби навчання в освітньому процесі. Є автором підручників та навчальних посібників з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів», які використовувались у закладах освіти України при підготовці фахівців з автомобільних спеціальностей.

Плідно займався науково-дослідною роботою за держбюджетними і госпдоговірними темами.

Опублікував понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

В.А. Сажко (перший ряд, другий справа) з колегами в лабораторії кафедри

Основні наукові та навчально-методичні праці професора В.А. Сажка:

  1. Diagnostico del automovil / V.Sazhсo, A.Piz, E.Gonzales. – Cuba, 1985.
  2. Proyecсion de Bases de Transporte Automotor / V.Sazhсo, A.Piz. – Cuba, 1984.
  3. Сажко В.А. Акумуляторні батареї. – К. : Іван Федоров, 1998. – 118 с.
  4. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» / В.А. Сажко. – К. : Вища школа, 1999. – 350 с.
  5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : підручник. – К. : Вища школа, 2004.
  6. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Каравела, 2004. – 304 с.
  7. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для студентів вищих навчальних закладів, 2-ге видання. – К. : Каравела, 2009. – 304 с.
В.А. Сажко отримує почесну нагороду