ПІСКУНОВ ВАДИМ ГЕОРГІЙОВИЧ (02 листопада 1934 р. – 29 травня 2016 р.)

В.Г. Піскунов

Кандидат технічних наук (1966 р.), доктор технічних наук (1982 р.), доцент (1970 р.), професор (1984 р.); академік Академії будівництва України (1994 р.) і лауреат Премії ім. акад. М.С. Буднікова цієї академії, член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки (1995 р.), академік Транспортної академії України (2003 р.), мав відзнаку «Заслужений діяч ТАУ», Заслужений діяч науки і техніки України (2005 р.), стипендіат Державної стипендії Президента України видатним діячам науки (2009 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), мав відзнаки «Отличник высшей школы СССР», «Відмінник освіти України» і «Почесний дорожник» Укравтодору.

Асистент (1963–1968 рр.), доцент (1968–1979 рр.), завідувач кафедри опору матеріалів (1979–2015 рр.).

 Після закінчення середньої школи у 1952 році В.Г. Піскунов поступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ), якій закінчив з відзнакою у 1957 р. Працював у Казахській РСР у системі «Гушосдор». У 1960 році поступив в аспірантуру КАДІ на кафедру будівельної механіки і опору матеріалів і далі все життя поспіль працював до виходу на пенсію тільки на цій кафедрі. 

Під керівництвом В.Г. Піскунова виконано дослідження з теорії та методів розрахунку різноманітних конструкцій. Він створив новий напрямок наукових досліджень та наукову школу в галузі механіки неоднорідних просторових конструкцій споруд і машин. Виконав фундаментальні роботи з теорії, аналітичних та числових методів розрахунку шаруватих композитних оболонок, плит, масивів. Розробив методи розрахунку дорожніх одягів і конструкцій мостів, великовантажних кранів, конструкцій антен космічних апаратів тощо. Зокрема під його керівництвом виконано розрахунки покриття автомагістралі «Київ–Бориспіль», конструкцій мостів автомагістралі «Київ–Одеса». Створені методи впроваджено у проектування мостів із застосуванням композиційних матеріалів, шин для кар’єрних автосамоскидів, кранів високої вантажопідйомності, аеродромних покриттів, конструкцій антен космічних апаратів та ін.

В.Г. Піскунов підготував чотирьох докторів та 21 кандидата технічних наук у галузях будівельної механіки, динаміки і міцності машин, механіки деформівного твердого тіла. Був членом Спеціалізованих вчених рад у КАДІ–НТУ та у Національному технічному університеті України «КПІ».

Є автором та співавтором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких вперше створений в Україні фундаментальний навчальний комплекс – підручник «Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності» у 2 частинах та 5 книгах, який вийшов друком у видавництві «Вища школа» у 1994–1996 рр., а також підручник «Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомних і транспортних машин» (видавництво «Вища школа», 2004 рік).