МАЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ (04.06.1925 р. – 03.11.2007 р.)

О.Г. Маєвський

Кандидат технічних наук (1958 р.), доктор технічних наук (1972 р.), доцент (1968 р.), професор (1973 р.).

Доцент кафедри термодинаміки і двигунів (1967–1973 рр.), професор кафедри дорожніх машин (1973–1992 рр.), завідувач кафедри дорожніх машин (1975–1979 рр.).

Перші вітчизняні гідравлічні екскаватори: навісний гідравлічний Э-153

З 1945 р. до 1950 р. О.Г. Маєвський навчався на механічному факультеті Київського автомобільно-дорожнього інституту, після закінчення якого був направлений для роботи на київський завод «Червоний екскаватор» («АТЕК»), де брав безпосередню участь у створенні перших вітчизняних гідравлічних екскаваторів, зокрема моделей Э-153 та Э-5015. На заводі Олександр Григорович пройшов шлях від майстра до старшого інженера-конструктора.

З 1953 по 1956 рік навчався в аспірантурі Українського НДІ механізації та електрифікації сільського господарства. Після закінчення аспірантури до 1960 р. працював у цьому ж інституті на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. У 1958 році успішно захистив кандидатську дисертацію.

З 1960 р. О.Г. Маєвський працює в інституті «УкрНДІпроект» спочатку старшим науковим співробітником, а потім завідуючим лабораторією.

З 1967 р. діяльність О.Г. Маєвського пов‘язана з КАДІ, де він почав працювати на посаді доцента кафедри термодинаміки і двигунів. У 1972 р. О.Г. Маєвський захищає докторську дисертацію і з 1973 р. обіймає посаду професора кафедри дорожніх машин. Протягом 1975–1979 р. Олександр Григорович – завідувач кафедри дорожніх машин.

Перші вітчизняні гідравлічні екскаватори: повноповоротний Э-5015

Після приходу на кафедру дорожніх машин у 1973 р. д-ра техн. наук, професора О.Г. Маєвського сформувався новий напрям наукової діяльності кафедри – дослідження гусеничного та рейко-крокуючого ходового обладнання важких землерийних машин масою до 2500 т та продуктивністю до 5250 м3/год, що поступово став авторитетною та добре знаною в країні науковою школою.

Під керівництвом професора О.Г. Маєвського кафедрою було налагоджено тісні зв’язки з науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроект», Новокраматорським, Маріупольським та Донецьким машинобудівними заводами. До проведення наукових досліджень та навчального процесу на кафедрі було залучено професора В.М. Владімірова, д-ра техн. наук, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки. Для проведення експериментальних досліджень ст. викладачем Е.М. Зогаром та ст. наук. співробітником В.В. Луценко було створено унікальне експериментальне обладнання. За результатами виконаних наукових робіт була написана монографія «Теория и расчет гусеничного движителя землеройных машин» (М.Г. Домбровський, О.Г. Маєвський, І.М. Гомозов, В.М. Гіліс, 1970)., захищені кандидатські дисертації Є.В. Високовичем, Г.І. Гончаренком та Ю.М. Макієм, що згодом стали доцентами кафедри. З використанням результатів, отриманих співробітниками кафедри, створено унікальні багатоківшеві кар’єрні екскаватори ЭРШРД-5200 продуктивністю 5000 м3/год, ЭРП-2500, ЭРГВ-630 тощо.

Роторний екскаватор ЭРШРД-5000 з крокуючо-рейковим ходовим обладнанням

Загалом О.Г. Маєвський підготував сім кандидатів технічних наук.

О.Г. Маєвський є автором понад 20 авторських свідоцтв СРСР на винаходи.