ЛУЙК ІГОР АЛЬФРЕДОВИЧ (30 листопада 1918 р. – 04 жовтня 1993 р.)

І.А. Луйк

Кандидат технічних наук (1963 р.), старший науковий співробітник (1964 р.), доктор технічних наук (1969 р.), професор (1971 р.).

Орден Красной Звезды (23.02.1944 та у 1957 р.), орден Отечественной войны ІІ степени (06.04.1985), медалі: «За взятие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За освобождение Кореи» (державна нагорода КНДР, 1948), «За боевые заслуги» (1952), «За трудовую доблесть» (1966), «30 лет Советской Армии и Флота» (1948), «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Завідувач кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (19721983 рр.), професор кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (19831985 рр.), професор кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» (1985–1993 рр.).

 Народився у м. Києві в родині вчителя фізики і математики. Закінчивши у 1937 р. 13 середню школу м. Києва, того ж року вступив на факультет хімічного машинобудування Київського політехнічного інституту, але вибув у 1941 р. з п’ятого курсу у зв’язку з початком війни та призовом до Червоної Армії. Продовжив навчання у Військовій академії механізації та моторизації на автотракторному інженерному факультеті (1941–1943 рр., м. Москва), по закінченню академії отримав кваліфікацію військового інженера-механіка з автотранспортної спеціальності. З травня 1943 р. по травень 1945 р. брав участь у Другій світовій війні, воював на Степовому, Воронезькому, 2-му і 3-му Українських фронтах; у перші повоєнні роки знаходився у складі Центральної групи військ. Ніс службу на посадах помічника начальника штабу тилу стрілкового корпусу з бронетанкового забезпечення (1943–1944 рр.), начальника автомобільної служби стрілкового корпусу (1944–1947 рр.). У Радянській армії служив до 1958 р.: інженер з експлуатації і ремонту автотранспорту повітряно-десантного корпусу (1947 р., Київський військовий округ), старший офіцер відділу експлуатації Автотранспортного управління Київського військового округу (1947–1953 рр.), заступник командира бригади з технічної частини (1953 р., Київський військовий округ), заступник командира дивізії з технічної частини (1953–1958 рр., Київський та Далекосхідний військові округи). Службу закінчив інженер-полковником.

У 1958–1972 рр. працював у Науково-дослідному інституті організації, механізації та економіки будівництва Академії будівництва і архітектури УРСР (від 1959 р. – Науково-дослідний інститут організації та механізації будівельного виробництва Академії будівництва і архітектури УРСР, від 1963 р. – Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Держбуду УРСР) (м. Київ) на посадах старшого інженера (1958 р.), головного інженера-механіка лабораторії механізації будівництва (1958–1961 рр.), керівника лабораторії експлуатації і ремонту машин (1961–1964 рр.), керівника відділу механізації будівництва (1964–1970 рр.), завідувача лабораторії дослідження операцій (1971–1972 рр.).

У 1962 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Основные принципы организации обслуживания и ремонта строительных машин», у 1968 р. – докторську дисертацію на тему «Теоретические основы планирования технической эксплуатации машинного парка», у 1964 р. затверджений у вченому званні старшого наукового співробітника за спеціальністю «Технологія і механізація будівельного виробництва», у 1972 р. затверджений у вченому званні професора за спеціальністю «Будівельні, шляхові і дорожні машини».

І.А. Луйк (ліворуч) та М.Ф. Кошарний під час обговорення наукових питань (опубліковано у газеті «Радянська освіта» 25 жовтня 1983 р.)

У КАДІ – з 1972 року: 1972–1983 рр. – завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів Київського автомобільно-дорожнього інституту, 1983–1993 рр. – професор кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» («Технічне обслуговування автомобілів»).

Основний напрям його наукових досліджень – технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автотранспортних підприємств. Розробив основи теорії планування технічної експлуатації машинних парків.

Професор І.А. Луйк створив і очолював наукову школу в галузі застосування економіко-математичних методів для вирішення завдань оптимізації технічної експлуатації машин і приладів. Він уперше сформулював теорію відновлення системи елементів, що мають характерні властивості машинного парку, яка є узагальненням (на вищому рівні) теорії відновлення окремих елементів.

Під керівництвом професора І.А. Луйка захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

І.А. Луйк опублікував більше 130 наукових та навчально-методичних праць, основними з яких є:

 1. Луйк И.А. Основные принципы организации обслуживания и ремонта строительных машин / И.А. Луйк. – К. : Гостройиздат УССР, 1962.
 2. Луйк И.А. Организация технического обслуживания и ремонта строительных машин : учебное пособие / И.А. Луйк. – К., 1962. – 45 с.
 3. Луйк И.А. Некоторые закономерности технической эксплуатации машинного парка // В сб.: Надежность сложных технических систем. – М. : Советское радио. – Вып. 41. – 1966.
 4. Луйк И.А. Решение методом Монте-Карло задачи массового обслуживания при ограниченном потоке требований // В сб.: Строительное производство. – К. : Будівельник. – Вып. З. – 1966.
 5. Луйк И.А. Основные вопросы теории восстановления машинного парка. – К. : Высшая школа, 1969.
 6. Луйк И.А. Применение экономико-математических методов и моделей при проектировании АТП : учебное пособие / И.А. Луйк. – К., 1975.
 7. Луйк И.А. Теоретические основы планирования технической эксплуатации машинного парка. – К. : Вища школа, 1976. – 144 с.
 8. Луйк И.А. Научные основы организации, планирования и управления технической службой автотранспортных предприятий : учебник для вузов / И.А. Луйк и др. – К., 1976. – 25 с.
 9. Луйк И.А. Проектирование технологических процессов обслуживания машин. – К., 1975.
 10. Луйк І.А. Технічна експлуатація автомобільного транспорту. – К. : Техніка, 1979 (у співавт.).
 11. Луйк И.А. Применение экономико-математических методов и моделей при проектировании технологического процесса обслуживания и ремонта автомобилей : учебное пособие. – К. : УМК ВО, 1989. – 80 с.
 12. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств : учебник в 3-х книгах / Канарчук В.Е., Лудченко А.А., Курников И.П., Луйк И.А. – К. : Выща школа, 1991. – Кн.1, 1991. – 359 с.; Кн.2, 1991. – 406 с.