ЛУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АРТЕМОВИЧ (нар. 16 липня 1938 року)

О.А. Лудченко

Кандидат технічних наук (1969 р.), доцент (1972 р.), професор (1990 р.); Заслужений працівник транспорту України (1997 р.).

Звання «Найкращий раціоналізатор Чернівецького облавтотресту» (1961 р.), «Найкращий раціоналізатор Мінавтошосдора УРСР» (1962 р.), нагрудний знак Асоціації міжнародних автомобільних перевізників «Почесна відзнака АсМАП України» ІІ ступеня (2014 р.).

Студент КАДІ (1955–1960 рр.), аспірант кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту КАДІ (1966–1969 рр.), асистент кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту КАДІ (1969–1970 рр.), доцент кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту / кафедри економіки виробництва / кафедри організації, економіки і управління на автомобільному транспорті КАДІ (1970–1985 рр.), доцент кафедри технічного обслуговування автомобілів КАДІ (1985–1988 рр.), професор кафедри технічного обслуговування автомобілів / кафедри виробничих систем і сервісу на транспорті / кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу КАДІ-УТУ-НТУ (1988–2020 рр.).

Олександр Артемович Лудченко народився 16 липня 1938 року у партизанському краї – у смт Поліське Київської області в багатодітній родині колгоспників. У 1941 році його батько і два брати пішли на фронт. У 1942 році під час бомбардування згорів будинок, де мешкала родина Лудченків. Мати залишилася з малими дітьми (старшому було 14 років) без житла і продуктів харчування. Вижити в цих жахливих умовах допомагали односельці. З фронту в 1946 році повернувся тільки один брат Олександра Лудченка: батько загинув під час оборони Києва, другий брат – під Берліном.

У 1945 році Олександр вступив до першого класу Поліської середньої школи № 2, де закінчив сім класів, а в 1952 році був прийнятий до восьмого класу Поліської середньої школи № 1, яку закінчив у 1955 році. Був здібним юнаком, брав участь у республіканських олімпіадах фізико-математичного напряму, на яких неодноразово перемагав, отримуючи грамоти та цінні подарунки.

У 1955 році, після закінчення школи, Олександр Лудченко вступив на автомобільний факультет Київського автомобільно-дорожнього інституту. Великий вплив на формування його особистості мали товариші по факультету – демобілізовані офіцери. Дуже теплі спогади залишилися в його серці і про викладачів КАДІ, які стали добрими наставниками. Практично всі вони були фронтовиками, що підіймало їхній авторитет в очах студентів.

Після закінчення в 1960 році інституту і здобуття кваліфікації інженера-механіка за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту» О.А. Лудченко розпочав трудову діяльність на посаді старшого механіка Кіцманського вантажного автомобільного парку № 5 Чернівецького об’єднання автотранспорту. У листопаді того ж року був переведений на посаду старшого інженера з технічної інформації і пропаганди, а в січні 1962 року – на посаду начальника майстерні того ж підприємства. Від травня 1962 до листопада 1966 року Олександр Артемович працював головним інженером АТП 09049 Київського виробничого автоуправління Мінтрансу УРСР у м. Тараща Київської області.

Під час роботи на виробництві О.А. Лудченко постійно займався удосконаленням технологічних процесів, брав участь у союзних і республіканських виставках, друкувався у транспортних журналах СРСР. Неодноразово був нагороджений різноманітними грамотами і дипломами; здобував кубки Мінавтотрансу України за розробку і впровадження нової техніки. У 1961 році Олександру Артемовичу було присвоєно звання найкращого раціоналізатора Чернівецького облавтотресту, а в 1962 році – найкращого раціоналізатора Мінавтошосдора УРСР.

Працюючи на виробництві, Олександр Артемович підтримував тісні зв’язки з рідним КАДІ. Результатом співпраці стала рекомендація професора Якова Івановича Несвітського продовжити наукову роботу. У листопаді 1966 року О.А. Лудченко вступив до аспірантури КАДІ на кафедру економіки і експлуатації автомобільного транспорту, засновником і першим завідувачем якої був професор Несвітський. Олександр Артемович проводив дослідження надійності автомобілів сімейства КрАЗ на Кременчуцькому автомобільному заводі та його опорних пунктах у Кривому Розі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Києві тощо. Результати досліджень надійності автомобілів виробництва Кременчуцького автомобільного заводу були рекомендовані керівництвом держави для впровадження й на інших автомобільних заводах СРСР. У вересні 1969 року О.А. Лудченко під науковим керівництвом завідувача кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту, д-ра техн. наук, професора Я.І. Несвітського достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование и обоснование режимов технического обслуживания автомобилей с учетом их надежности и эффективности эксплуатации (на примере большегрузных карьерных автомобилей-самосвалов Кременчугского автомобильного завода)», а в листопаді того ж року отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю «Технічна експлуатація автомобілів».

Викладацьку діяльність О.А. Лудченко розпочав у 1969 році як асистент кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту. На цій посаді читав курс дисципліни «Загальна і транспортна статистика», а також проводив практичні заняття з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів». 

У 1970 році Олександр Артемович був обраний за конкурсом на посаду виконуючого обов’язки доцента кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту (згодом – кафедра економіки виробництва, кафедра організації, економіки і управління на автомобільному транспорті, а пізніше – кафедра економіки та інформатики, кафедра економіки) з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», а у серпні 1972 року ВАК СРСР затвердив його у вченому званні доцента цієї ж кафедри.

Продовжуючи традиції наукової школи з вирішення основних проблем підвищення надійності автомобілів і вдосконалення методів їхньої технічної експлуатації, обслуговування та ремонту, започаткованої його вчителем професором Яковом Івановичем Несвітським, Олександр Артемович протягом багатьох років був керівником і виконавцем численних госпдоговірних тем на замовлення міністерств і відомств СРСР та України: «Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию режимов технического обслуживания карьерных автомобилей» (1968 р.), «Разработка «Положения о профилактике и ремонте автомобилей КрАЗ-256, 256Б, эксплуатируемых на объектах Минпромстроя УССР» (1970 р.), «Оценка долговечности и надежности автомобилей КрАЗ-256Б, находящихся в подконтрольной эксплуатации ЮГОКе, СевГОКе, строительных объектах г. Киева и г. Запорожья» (1969–1971 рр.), «Разработка и внедрение комплексной системы управления качеством ремонта автомобилей на предприятиях Главсельстройтранса» (1978–1979 рр.), «Исследование резервов снижения транспортных расходов в сельском строительстве» (1980–1985 рр.), «Разработка предложений по совершенствованию структуры производственной базы автоуправления» (1988 р.) тощо. Умовний річний економічний ефект від досліджень, проведених лише протягом наступних трьох років після захисту дисертації, склав близько 750 тис. крб.

Від серпня 1974 року Олександр Артемович певний час працював на посаді заступника декана інженерно-економічного факультету, який тоді очолював канд. техн. наук, доцент Іван Петрович Сова – наступник Якова Івановича Несвітського на посаді завідувача кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту.

У 1985 році, у зв’язку із закріпленням дисципліни «Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів» за кафедрою технічного обслуговування автомобілів, Олександр Артемович за його заявою був переведений на посаду доцента цієї кафедри, а в 1988 році був обраний за конкурсом на посаду професора кафедри технічного обслуговування автомобілів (згодом – кафедра виробничих систем і сервісу на транспорті, кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу), на якій надалі працював понад тридцять років – до завершення роботи в університеті 31 серпня 2020 року. У вересні 1990 року ВАК СРСР затвердив О.А. Лудченка у вченому званні професора кафедри технічного обслуговування автомобілів.

Професор О.А. Лудченко протягом багатьох років проводив на кафедрі значну роботу з організації підготовки магістрів. Був автором і співавтором методичних вказівок до проходження виробничої і науково-дослідницької практик, а також до виконання магістерських кваліфікаційних робіт. Як науковий керівник особливу увагу приділяв опануванню студентами методології проведення наукових досліджень, плануванню експериментів, вмінню працювати з довідковою літературою.

Олександр Артемович завжди приділяв велику увагу впровадженню в освітній процес активних методів навчання, зокрема вирішенню конкретних ситуацій, виконанню ролей, діловим іграм, розбиранню вхідної пошти, ігровому проектуванню, конкретному відбору кандидата на заміщення посади. Вів велику виховну роботу серед молоді за здоровий спосіб життя.

Працюючи в КАДІ-УТУ-НТУ, Олександр Артемович одночасно з навчальною, методичною та організаційною роботою виконував значні обсяги громадської роботи. Ще на початку викладацької діяльності був обраний членом партійного бюро інженерно-економічного факультету та парторгом кафедри економіки і експлуатації автомобільного транспорту; у 1988–1989 рр. перебував на посаді секретаря партійного комітету КАДІ, у зв’язку з чим тимчасово був переведений до Печерського райкому Компартії України і продовжував викладацьку роботу в інституті на умовах сумісництва.

Олександру Артемовичу у роботі та спілкуванні з колегами та студентами завжди були притаманні принциповість, вимогливість до себе та тих, із ким він працював, прагнення до постійного самовдосконалення, людяність, щирість, бажання допомогти і словом, і ділом, що викликало авторитет і повагу серед університетської спільноти.

Професор О.А. Лудченко з колегами. Зліва направо: професор С.К. Полянський, завідувач кафедри ТЕААС професор С.І. Андрусенко, професор О.А. Лудченко, доцент О.Д. Марков (жовтень 2014 року)

За матеріалами наукових досліджень і досвідом практичної роботи на автотранспорті Олександр Артемович Лудченко опублікував понад 300 наукових та навчально методичних праць, зокрема 27 підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, 18 навчальних посібників, 58 монографій, понад 80 статей у фахових виданнях. Науковий доробок О.А. Лудченка сприяв і сприяє якісній підготовці фахівців для автомобільного транспорту.

Деякі з визначних навчально-методичних праць професора О.А. Лудченка:

 1. 1. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Організація, планування і управління: підручник для студентів ВНЗ / О.А. Лудченко, Я.О. Лудченко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Логос, 2014. – 464 с.
 2. 2. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О.А. Лудченко, Я.О. Лудченко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2014. – 204 с., іл.
 3. 3. Управління якістю технічного обслуговування автомобілів : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О.А. Лудченко, Я.О. Лудченко, В.М. Чередник; за ред. О.А. Лудченка. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – 327 с.
 4. 4. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія : підручник. – К. : Вища шк., 2007. – 527 с.
 5. 5. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління : підручник / О.А. Лудченко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 478 с.
 6. 6. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : підручник / О.А. Лудченко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 512 с.
 7. 7. Основы научных исследований : учебное пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К. : Знання, 2000. – 114 с.
 8. 8. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 1, Ч. 1 / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Вища шк. 2000. – 609 с.
 9. 9. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 2, Ч. 1 / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Вища шк., 2000. – 444 с.
 10. 10. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 3, Ч. 2 / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Вища шк., 2000. – 321 с.
 11. 11. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 4, Ч. 2 / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 2000. – 615 с.
 12. 12. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн. Кн. 1: Теоретичні основи. Технологія : підручник / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 1994. – 342 с.
 13. 13. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн. Кн. 2: Організація, планування і управління : підручник / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 1994. – 383 с.
 14. 14. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн. Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, Л.Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 1994. – 599 с.
 15. 15. Система обеспечения работоспособности автотранспортных средств : Учебное пособие для студентов спец. «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Экономика и управление на транспорте» / В.Е.Канарчук, А.А. Лудченко. – К. : КАДИ, 1991. – 215 с.
 16. 16. Основы технического обслуживания автомобилей : учебник / А.А. Лудченко. – К. : Вища школа, 1987. – 398 с.
 17. 17. Технічна діагностика і обслуговування автомобілів у сільському господарстві / О.А. Лудченко, М.С. Сапон. – К. : Урожай, 1985. – 120 с. – Бібліотека сільського інженера.
 18. 18. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и организация автомобильного транспорта» / А.А. Лудченко, И.П. Сова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1983. – 384 с.
 19. 19. Технічне обслуговування автомобілів у сільському господарстві / О.А. Лудченко, Д.К. Глушко. – К. : Урожай, 1978. – 144 с. – Бібліотека сільського інженера.

За вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для транспорту і плідну науково-педагогічну діяльність Олександру Артемовичу Лудченку указом Президента України від 8 жовтня 1997 р. № 1584 було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник транспорту України». У жовтні 2014 року його було нагороджено нагрудним знаком Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України «Почесна відзнака АсМАП України» ІІ ступеня.

Зі своєю майбутньою дружиною, випускницею Московського інституту управління, Олександр Артемович познайомився у Чернівецькій області, коли приймав на роботу. Ніна Миколаївна, як і її чоловік, усе життя присвятила транспорту: пройшла трудовий шлях від економіста автотранспортного підприємства до головного економіста Київського облавтоуправління. Подружжя виховало двох дітей, які, як і Олександр Артемович, здобули вищу освіту в КАДІ-НТУ. Дочка Тетяна Олександрівна – професор, доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету; син Ярослав Олександрович – доцент, кандидат економічних наук, начальник редакційно-видавничого відділу Національного транспортного університету. Також доля подарувала Олександру Артемовичу онуків Дениса та Анну, успіхам яких він завжди радіє. А ще його неабияк тішать досягнення випускників КАДІ-УТУ-НТУ, підготовці яких він присвітив усе життя.