ЛІСІЦИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (25 вересня 1932 р. – 18 грудня 2021 р.)

Б.М. Лісіцин

Кандидат технічних наук (1962 р.), доктор технічних наук (1971 р.), доцент (1964 р.), професор (1972 р.).

Асистент, доцент кафедри будівельної механіки КАДІ (1960–1970 рр.),, завідувач кафедри обчислювальної математики КАДІ (1970–1987 рр.).

Борис Михайлович Лісіцин народився 25 вересня 1932 року у м. Грозний (РФ).

У 1950–1955 рр. навчався у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) за спеціальністю «Автомобільні шляхи», інженер шляхів сполучення.

У 1957–1960 рр. навчався в аспірантурі КАДІ.

У 1962 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 1971 році – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Його науковим керівником, а згодом і консультантом був д-р техн. наук професор Я.Д. Лівшиць.

У 1964 році Борис Михайлович отримав вчене звання доцента, у 1972 році – професора.

Працював асистентом та доцентом кафедри будівельної механіки КАДІ (1960–1970 рр.), завідувачем кафедри обчислювальної математики КАДІ (1970–1987 рр.).

Б.М. Лісіцин – фахівець у галузі обчислювальної техніки та будівельної механіки. Основні напрямки його наукової діяльності: дослідження попередньо напружених у двох напрямках залізобетонних плит і шатрових панелей; розрахунок плит на пружній основі методом визначних станів; метод визначних станів, його застосування до розвитку деяких класів теорії пружності; задачі теплопровідності і термопружності з урахуванням неоднорідності середовища; розрахунок неоднорідних і багатошарових пластин в постановці теорії пружності в просторі.

Під керівництвом Б.М. Лісіцина 10 аспірантів захистили кандидатські дисертації.

Автор понад 120 наукових робіт, серед яких:

  1. Справочник по теории упругости. – К. : Будівельник, 1971 (соавторы Варвак П.М., Рябов О.Ф.).
  2. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах : учебное пособие. – К., 1984 (соавторы Антоненко В.М., Левченко Т.И., Сидорук Д.И., Величко Е.С.).
  3. Высшая математика : учебное пособие. – К. : Вища школа, 1985 (соавторы Михайленко В,М., Овчинников П.Ф.).
  4. Моделирование строительных конструкцій. – К. : Киевсталь, 2006. – 750 с. (соавтор Шимановский А.В.).

Під час навчання і роботи в КАДІ Б.М. Лісіцин брав участь у змаганнях з легкої атлетики і метання молоту.