ЛІПСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЄВГЕНОВИЧ (14 січня 1927 року – 23 березня 2022 року)

Г.Є. Ліпський

Кандидат технічних наук (1966 р.), доцент (1967 р.), професор (1976 р.), академік Транспортної Академії України.

Ордени Трудового Красного Знамени (1965 р.) та Знак Почёта (1971 р.); Заслужений будівельник України (1994 рік), Почесний дорожник України (2000 р.), Почесна грамота Верховної Ради України.

Асистент (1955–1962 рр.), старший викладач (1962–1965 рр.), доцент (1965–1967 рр.) кафедри організації і механізації дорожнього будівництва; завідувач кафедри «Організація і економіка дорожнього будівництва» (1967–1989 рр.), завідувач кафедри організації виробництва (1989–2014 рр.), професор кафедри (2014–2015 рр.); декан дорожньо-будівельного факультету (1971–1984 рр.), проректор КАДІ-УТУ з наукової роботи (1985–1999 рр.)

Григорій Євгенович Ліпський народився 14 січня 1927 року в с. Кошів Тетіївського району Київської області. По закінченню у 1951 році Київського автомобільно-дорожнього інституту працював у Київській філії проектного інституту «Союзшляхпроект». Досвідчений проектувальник, брав безпосередню участь у вишукуваннях й проектуванні автомобільних доріг Київ – Одеса, Ростов – Орджонікідзе – Баку, Павлівська – Краснодар та багатьох інших. З 1955 року перейшов на роботу в Київський автомобільно-дорожній інститут.

З 1955 по 1962 рік працював асистентом кафедри організації і механізації дорожнього будівництва, а з 1962 по 1965 рік – старшим викладачем цієї ж кафедри. У 1964 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і з 1965 року продовжував роботу на кафедрі на посаді доцента. Поряд з виконанням учбово-педагогічного навантаження виконував суспільно-організаторську роботу: з 1959 по 1962 рік був начальником учбової частини інституту, а з 1963 по 1967 рік – виконував обов’язки вченого секретаря інституту.

У 1967 році став завідувачем кафедри «Організація і економіка дорожнього будівництва». У цей час на кафедрі розпочалась робота зі створення колективу, який займався проблемами економіки, організації, планування та управління дорожнім виробництвом.

У 1975 році Г.Є. Ліпський заснував та очолив наукову школу з організації і планування дорожнього виробництва, в якій було захищено під його керівництвом 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 1976 році Григорію Євгеновичу присвоєно вчене звання професора кафедри організації і економіки дорожнього будівництва.

З 1971 по 1984 рік – декан дорожньо-будівельного факультету та активний громадський діяч, з 1985 по 1999 рік – проректор інституту / університету з наукової роботи.

У 1995–2010 рр. – науковий керівник відділення «Транспортне будівництво» Транспортної Академії України. Багато років був членом науково-технічної ради Укравтодору. Постійний член редколегії та заступник головного редактора Науково-технічного збірника «Вісник Національного транспортного університету», член редколегії часопису «Автодорожник України».

1989 року кафедра організації і економіки дорожнього будівництва була трансформована в кафедру з новою назвою – кафедра організації виробництва, в якості завідувача якої Григорій Євгенович працював до 2014 року. Після 2014 року працював професором кафедри (2014–2015 рр.).

У 1989 році науково-педагогічний і науковий потенціал, а також розвинута матеріально-технічна база кафедри дозволили відкрити на базі кафедри організації виробництва нову спеціальність – «Економіка і управління в дорожньому будівництві», яка з 1995 року була перепрофільована у спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», а згодом – у спеціалізацію «Менеджмент у транспортному будівництві» спеціальності «Менеджмент організацій», яка у свою чергу стала пізніше називатись «Менеджмент організацій і адміністрування». За цими спеціальністю (спеціалізацією) кафедра готувала фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра

Григорій Євгенович є співавтором 9 підручників, навчальних посібників та монографій, автором та співавтором 170 наукових та науково-методичних праць. Серед переліченого слід відзначити підручники «Организация, планирование и управление строительством автомобильных дорог» (1987 р.) та «Основи організації, планування та управління дорожнім виробництвом» (2010 р.).

До останнього дня Григорій Євгенович активно консультував науково-педагогічних працівників кафедри транспортного будівництва та управління майном і підтримував тісні зв’язки з науковими та виробничими організаціями дорожньої галузі.