ЛЕВКОВЕЦЬ ПЕТРО РОМАНОВИЧ (23 лютого 1949 р. – 25 листопада 2009 р.)

П.Р. Левковець

Кандидат технічних наук (1987 рік), доктор технічних наук (1994 рік), доцент (1994 рік), професор (1995 рік), академік Транспортної академії України (1998 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (1999 рік), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 рік).

Нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» (2006 рік).

Декан факультету післядипломної освіти (1994–1999 рр.), проректор Українського транспортного університету з наукової роботи (1999–2000 рр.), проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету (2000–2003 рр.), проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету (2003–2009 рр.), завідувач кафедри транспортного права, системного аналізу та логістики (2000–2009 рр.).

Петро Романович Левковець народився у с. Сваром’я Києво-Святошинського району Київської області. З відзнакою закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут у 1972 р. У 1975–1977 рр. працював у Центрі наукової організації праці і управління виробництвом об’єднання «Укрсільгосптехніка» (м. Київ); у 1977–1992 рр. – у тресті «Київміськбудтранс» на посадах керівника виробничо-технічного відділу, заступника головного інженера тресту, пізніше – на посаді керівника планово-економічного відділу. Від 1992 р. працював у Київському автомобільно-дорожньому інституті – Національному транспортному університеті на посадах професора, декана, проректора і водночас – завідувача кафедри транспортного права та логістики, у розбудову якої зробив неоцінений внесок. За період своєї професійної діяльності Петро Романович без відриву від основної роботи отримав економічну та юридичну вищі освіти.

Основні напрями наукової діяльності П.Р. Левковця: дослідження і розробка системи управління якістю ремонту автомобілів і ефективним використанням ресурсів, теоретичні основи програмованої експлуатації автомобілів; транспортне право.

Під його науковим керівництвом було підготовлено та захищено 29 кандидатських та три докторські дисертації в галузі економічних та технічних наук.

Очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також був заступником голови науково-методичної комісії з напряму «Транспортні технології» Міністерства освіти і науки України.

Петро Романович був яскравою особистістю, ерудованою людиною, яка розумілася на філософії, економіці, юриспруденції, технічних науках, нетрадиційній медицині, захоплювався народними піснями, музикою, поезією, астрологією. Міг сказати прямо те, що думає, але сказати розсудливо, доступно і зрозуміло для співрозмовника незалежно від віку чи статусу. Не було теми, на яку з ним не можна було б поспілкуватися, отримати слушну пораду та підтримку.

П.Р. Левковець отримує нагрудний знак та посвідчення до почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України (1999 р.)

Перу вченого належать понад 220 наукових праць.

Основні публікації (монографії, підручники та навчальні посібники):

  1. Організація і управління процесами ремонту та технічного обслуговування автомобілів / П.Р. Левковець. – К. : УТУ, 1996. – 194 с.
  2. Моделі вдосконалення процесів інвестування постачальних компаній електроенергетичного сектору / П.Р. Левковець, І.Г. Карандакова. – К. : УТУ, 1999. – 150 с.
  3. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Р. Левковець, В.С. Марунич. – К. : Арістей, 2006.
  4. Перевезення небезпечних вантажів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Р. Левковець; ред. Д.В. Зеркалов ; НТУ. – К. : Арістей, 2005. – 268 с.
  5. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ транспортного спрямування / П.Р. Левковець, Л.М. Чеп’юк ; Національний транспортний ун-т. – К. : НТУ, 2005. – 276 с.
  6. Управління автомобільним транспортом : навч. посіб. для студ. напряму «Транспортні технології» вищ. навч. закл. / П.Р. Левковець; ред. Д.В. Зеркалов ; НТУ. – К. : Арістей, 2006. – 416 с.
  7. Управління проектами виробництва і технічної експлуатації автотранспортних засобів : монографія / П.Р. Левковець, О.П. Левківський. – К. : НТУ, 2006. – 142 с.

8. Системні аспекти логістики в проектах пасажирських перевезень : монографія / П.Р. Левковець, І.Ф. Шпильовий. – К. : НТУ, 2007. – 152 с.