ЛЕВКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (7 лютого 1955р. – 10 липня 2017р.)

О.П. Левківський

Кандидат технічних наук (1992 р.), доцент (1994 р.), доктор технічних наук 2007 р.), професор (2008 р.).

Асистент кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» (1987–1993 рр.), доцент кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» / «Виробничі системи і сервіс на транспорті» (1993–1996 рр.), доцент кафедри «Ремонтне виробництво та матеріалознавство» / кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства (ВРМ) (1997–2007 рр.), професор кафедри ВРМ (2007–2015 рр.), завідувач кафедри ВРМ (2015–2017 рр.).

Олександр Петрович Левківський народився 7 лютого 1955 року в с. Верпа Словечанського району Житомирської області.

У 1961 році був зарахований до першого класу Верпівської початкової школи, а у 1965 році переведений до Словечанської середньої школи, яку закінчив у червні 1971 р. Того ж року вступив до Житомирського автомобільно-дорожнього технікуму на автомеханічне відділення за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів». Закінчив технікум у квітні 1974 р. З травня 1974 року по травень 1976 р. проходив військову службу в лавах Збройних Сил СРСР. У 1976–1977 рр. працював у Словечанському лісгоспі на посаді диспетчера автогосподарства.

У 1977 році О.П. Левківський вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту на автомобільний факультет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». У 1982 році після закінчення інституту був направлений на роботу в АТП-3 ВО «Київбудтранс», де працював на посадах майстра, механіка, інженера. З квітня 1991 року по квітень 1992 р. працював начальником техвідділу ВО «Київбудтранс», з травня 1992 року по вересень 1999 р. – начальником дільниці ВАТ «АТП-3». З листопада 1986 року по листопад 1990 р. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі при Київському автомобільно-дорожньому інституті. У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – «Експлуатація автомобільного транспорту».

Від 1987 року О.П. Левківський за сумісництвом працював у КАДІ-УТУ-НТУ: з 1987 р. по 1993 р. – асистентом, з 1993 по 1996 р. – доцентом кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» / «Виробничі системи і сервіс на транспорті»; з 1997 по 2002 р. – доцентом кафедри «Ремонтного виробництва та матеріалознавства». У 1994 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри «Технічне обслуговування автомобілів».

Від жовтня 1999 року по жовтень 2002 р. О.П. Левківський навчався в докторантурі при Національному транспортному університеті. 2002 року зарахований на посаду доцента кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства (ВРМ) як на основне місце роботи.

О.П. Левківський керував на кафедрі науковими дослідженнями, спрямованими на пошук сучасних наукових аспектів забезпечення оптимальних системних властивостей автотранспортних засобів у процесі їх відновлення та експлуатації. Проводились дослідження в області організаційно-технічних засад розвитку гнучких систем ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів на підприємствах експлуатації та ремонтного виробництва. Розробки впроваджені на транспортних підприємствах комунальної власності м. Києва та Київської обл. Виконані О.П. Левківським дослідження стали основою для захищеної ним докторської дисертації.

О.П. Левківський (третій праворуч) у колі колег на міжнародній науково-технічній конференції «Автомобільний транспорт: проблеми та перспективи» (м. Севастополь, 15 вересня 2003 р.)

У 2007 році йому присуджено ступінь доктора технічних наук зі спеціальності  «Управління проектами та програмами» на підставі захисту дисертації на тему: «Наукові основи забезпечення ефективності системних властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу», а у 2008 році присвоєно вчене звання професора.

У жовтні 2007 року О.П. Левківський обійняв посаду професора кафедри ВРМ. У квітні 2015 року приступив до виконання обов’язків завідувача кафедри ВРМ і з вересня 2015 року обійняв посаду завідувача цієї кафедри.

О.П. Левківський був членом спеціалізованих вчених рад Д 26.059.03 та Д 26.059.01 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки і 05.13.22 – управління проектами та програмами, а також членом Вченої Ради автомеханічного факультету.