КОШАРНИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (01 жовтня 1929 р. – 17 травня 2001 р.)

М.Ф. Кошарний

Кандидат технічних наук (1965 р.), доцент (1967 р.), доктор технічних наук (1982 р.), професор (1984 р.).

Нагороджений медалями «Ветеран праці», «В память 1500-летия Киева».

Аспірант кафедри «Виробництво і ремонт автомобілів» (1960–1961 рр.), старший інженер науково-дослідницької лабораторії підвищення техніко-економічних якостей автомобілів при кафедрі «Автомобілі і двигуни» / «Автомобілі і трактори» (1961–1965 рр.), доцент кафедри «Автомобілі і трактори» (1965–1972 рр.), старший науковий співробітник кафедри «Автомобілі і трактори» (1972–1974 рр.), доцент кафедри «Автомобілі і трактори» / «Автомобілі» (1974–1983 рр.), завідувач кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (19831985 рр.), завідувач кафедри «Автомобілі» (19851987 рр.), професор кафедри «Автомобілі і двигуни» (19871991 рр.) / кафедри «Автомобілі» (1991–1999 рр.).

 М.Ф. Кошарний – випускник механічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту, де у 1949–1954 рр. навчався за спеціальністю «Автомобільний транспорт»; отримав диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка. Після закінчення інституту працював у Ставропольському краї на П’ятигорському авторемзаводі начальником відділу технічного контролю (1954–1956 рр.), старшим майстром механічного цеху (1956–1957 рр.), старшим механіком конструкторсько-технологічного бюро (1957–1958 рр.).

У 1958–1960 рр. навчався в аспірантурі Українського НДІ механізації і електрифікації сільського господарства, де займався проблемами працездатності шин на ґрунтах, що деформуються; у 1960–1961 рр. – в аспірантурі КАДІ, до якої перевівся, при кафедрі «Виробництво і ремонт автомобілів». Після закінчення аспірантури працював у 1961–1965 рр. старшим інженером науково-дослідницької лабораторії підвищення техніко-економічних якостей автомобілів при кафедрі «Автомобілі і двигуни» / «Автомобілі і трактори», був одним із ведучих виконавців теми «Исследование основных закономерностей тяговой динамики и проходимости автомобиля»; одночасно залучався до навчального процесу на посаді асистента цієї кафедри. Від 1965 р. по 1983 р. – доцент кафедри «Автомобілі і трактори» / «Автомобілі» (з перервою на роботу у 1972–1974 рр. на посаді старшого наукового співробітника кафедри для завершення докторської дисертації).

Колектив кафедри «Автомобілі і трактори» у дворі університету (травень 1967 р.). М.Ф. Кошарний стоїть шостий праворуч
М.Ф. Кошарний (сидить праворуч) та Є.І. Борзаковський під час перегляду курсових проектів

У 1983–1985 рр. очолював кафедру «Технічна експлуатація автомобілів»; 1985 року повернувся на рідну кафедру «Автомобілі» як завідувач кафедри, а з 1987 р. по 1999 р. працював професором кафедри «Автомобілі і двигуни» / «Автомобілі».

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование и определение основных показателей работоспособности шин низкого давления на деформируемом грунте» під керівництвом канд. техн. наук, доцента Г.Б. Безбородової, у 1981 р. – докторську дисертацію на тему «Основы теории рабочего процесса и расчета движителей автомобилей высокой проходимости».

У 1967 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі «Автомобілі і трактори», у 1984 р. – вчене звання професора по кафедрі «Технічна експлуатація автомобілів».

М.Ф. Кошарний став відомим фахівцем у галузі теорії і конструкції автотранспортних засобів як представник наукової школи кафедри автомобілів з розробки методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів. Його наукові дослідження присвячені теорії, конструкції, робочим процесам автомобілів підвищеної і високої прохідності та дослідженню взаємодії рушіїв транспортних засобів-всюдиходів з ґрунтами. У 1960–1972 рр. він брав участь у роботах, які виконувала кафедра «Автомобілі і двигуни» / «Автомобілі і трактори» / «Автомобілі» у рамках взаємодії зі спеціальним конструкторським бюро (СКБ) Московського автомобільного заводу імені Лихачова (ЗІЛ), а у 1973–1990 рр. керував цими роботами. Основні положення теоретичних розробок із поліпшення прохідності транспортних засобів, виконаних кафедрою у 1960–1990 рр. на замовлення заводу, впроваджені в конструкціях автомобілів ЗІЛ.

Підготував шість кандидатів технічних наук (Хабутдінов Р.А., Опанасюк Є.Г., Грищук О.К., Пилипчук М.М., Солтус А.П., Вольський С.Г.).

Опублікував близько 90 наукових праць та навчально-методичних робіт, отримав 6 авторських свідоцтв.

Був деканом автомобільно-дорожнього факультету Київського народного університету технічного прогресу (упродовж понад 15 років починаючи з 1975 р.); членом науково-методичної секції Мінвузу по транспорту; членом науково-технічної Ради Мінавтотрансу СРСР; заступником голови науково-технічного товариства КАДІ.

Основні наукові та навчально-методичні праці професора М.Ф. Кошарного:

  1. Кошарный Н.Ф. Технико-эксплуатационные свойства автомобилей высокой проходимости : монография. – К. : Высшая школа, 1981. – 208 с.
  2. Кошарний М.Ф. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості : навчальний посібник. – К. : НМК ВО, 1990. – 95 с.
  3. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля : навчальний посібник. – К. : Вища школа,1992. – 200 с.

Викладав дисципліни «Автомобілі», «Автотранспортні засоби», «Рухомий склад автомобільного транспорту». У викладацькій роботі вдало поєднував високі теоретичні знання та значний виробничий досвід.

Сьогодні у Національному транспортному університеті працюють сини Миколи Федоровича – Микола Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, та Олександр Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху.