КОЛОСЮК ДІНА СЕРГІЇВНА (нар. 06 серпня 1936 р.)

Д.С. Колосюк

Кандидат технічних наук (1966 р.), доцент (1969 р.).

Нагороджена почесною грамотою КАДІ (1970 р.); знаками Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР «Победитель социалистического соревнования 1975 года» та «Ударник девятой пятилетки» (1976 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999 р.).

Асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів (19661967 рр.), доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів (19681985 рр.), заступник декана автомобільного факультету (1977–1978 рр.), доцент кафедри хімії (1985–1987 рр.), доцент кафедри технічного обслуговування автомобілів / кафедри виробничих систем і сервісу на транспорті (нині – кафедра ТЕААС) (19872009 рр.).

Народилась в Азербайджанській РСР, у Нагорно-Карабаській області. Середню школу закінчила у 1953 р. у м. Мукачево Закарпатської області. Здобула вищу освіту за спеціальністю «Технологія переробки нафти і газу» та кваліфікацію інженера-технолога у Львівському політехнічному інституті (1953–1958 рр.). Працювала за направленням на Херсонському нафтопереробному заводі оператором коксової установки, лаборантом, інженером-хіміком (1958–1960 рр.); потім молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії Львівського політехнічного інституту (1960–1961 рр.). Навчалась в аспірантурі Львівського політехнічного інституту (1961–1964 рр.). Працювала асистентом кафедри хімічної технології нафти і газу Львівського політехнічного інституту (1964–1966 рр.) та одночасно за сумісництвом – молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору.

У 1966 р. у Львівському політехнічному інституті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Исследование окисления высокомолекулярных остатков ректификации СЖК с целью получения алифатических дикарбоновых кислот» за спеціальністю «Хімічна технологія переробки нафти і газу».

Від 1966 року працювала у КАДІ спочатку на посаді асистента, а потім – від 1968 року по 1985 рік – доцента кафедри технічної експлуатації автомобілів. 1969 року була затверджена у вченому званні доцента по кафедрі «Технічна експлуатація автомобілів» (курс «Автоексплуатаційні матеріали»).

У 1971–1972 рр. знаходилась у закордонному відрядженні в Демократичній Республіці Куба.

У 1977–1978 рр. була заступником декана автомобільного факультету.

У 1985–1987 рр. працювала на посаді доцента кафедри хімії, а потім повернулась на кафедру технічного обслуговування автомобілів (таку назву мала на той час кафедра технічної експлуатації автомобілів – теперішня кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу), де працювала на посаді доцента до 2009 року.

Д.С. Колосюк (праворуч) зустрічає гостей КАДІ

Д.С. Колосюк виконала велику роботу щодо організації і обладнання лабораторії експлуатаційних матеріалів кафедри ТЕААС, на базі якої в НТУ створені дві сучасні лабораторії, де проводяться наукові дослідження та навчальні заняття.

Була виконавцем науково-дослідних робіт з питань отримання синтетичних мастильних матеріалів, активно співпрацювала із нафтопереробними заводами.

Має опубліковані (одноосібно та у співавторстві) наукові статті, підручники, навчальні посібники, методичні розробки, а також авторські свідоцтва.

По теперішній час підручники та посібники за її авторства використовуються у навчальному процесі.

Д.С. Колосюк на суботнику зі студентами

Діна Сергіївна незмінно була активна, енергійна, ініціативна та рішуча у всіх видах роботи викладача: навчальній, методичній, виховній та науково-дослідній, а також активно займалась громадською діяльністю: була членом науково-технічної ради Мінавтотрансу УРСР, секретарем і членом виборчих комісій по виборам у Ради депутатів трудящих і народних суддів, народним засідателем у Печерському райсуді м. Києва, членом профкому КАДІ, читала лекції по лінії товариства «Знання», вела студентський науковий гурток.

Основні навчально-методичні праці доцента Д.С. Колосюк:

  1. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта : справочник / Н.В. Черкис, И.А. Луйк, М.Н. Бедняк, Н.А. Билякович, И.П. Сова, Д.С. Колосюк; ред. М.Н. Бедняк. – К. : Технiка, 1979. – 295 с.
  2. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автоэксплуатационные материалы : учебное пособие. – К. : Вища школа, 1983.
  3. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для студентов высших технических учебных заведений. – К. : Вища школа, 1987. – 191 с.
  4. Колосюк Д.С. Використання та економія матеріалів і ресурсів на автомобільному транспорті : підручник. – К. : Вища школа, 1992. – 206 с.
  5. Колосюк Д.С. Ефективність використання палив, мастильних матеріалів і технічних рідин : навчальний посібник. – К. : НМК ВО, 1992. – 75 с.
  6. Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали : підручник. – К. : Основа, 2003. – 200 с.
  7. Колосюк Д.С. Палива, мастильні матеріали та технічні рідини : навчальний посібник у 2-х частинах. – Ч.1. – К. : НТУ, 2002. – 88 с.; Ч.2. – К. : НТУ, 2002. – 83 с.
  8. Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали : підручник. – 2-ге видання, доповнене. – К. : Арістей, 2005. – 241 с.
  9. Колосюк Д.С. Практикум з палив, мастильних матеріалів та технічних рідин. – К. : НТУ, 2005. – 73 с.