ХРИСАНОВ МАРКС ІВАНОВИЧ (нар. 09 квітня 1925 р.)

М.С. Хрисанов

Кандидат технічних наук (1954 р.), доцент (1957 р.), старший науковий співробітник (1964 р.), доктор технічних наук (1970 р.), професор (1974 р.).

Медалі «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; орден Отечественной войны II степени.

Професор кафедри теорії механізмів і машин і деталей машин (ТММ і ДМ) (1974–1975 рр.), завідувач кафедри ТММ і ДМ (1975–1987 рр.), професор кафедри теоретичної та прикладної механіки (1987–1988 рр.) і кафедри дорожніх машин (1988–1992 рр.)

 Маркс Іванович Хрисанов народився в м. Тула в сім’ї робітників. З 1931 р. проживав на Україні, де в 1941 р. закінчив середню школу. Того ж року вступив на навчання до Уральського індустріального інституту (м. Свердловськ). У 1943 р. був призваний до лав Радянської Армії, де перебував на посаді командира гармати. Демобілізований у 1946 р. З цього ж року продовжив навчання в інституті. Після закінчення інституту навчався в заочній аспірантурі, навчання поєднував з роботою начальника мартенівського цеху на металургійному заводі в м. Нижній Тагіл.

Після захисту в 1954 р кандидатської дисертації викладав в Уральському політехнічному інституті, де пройшов шлях від асистента до доцента. Викладацьку роботу поєднував з наданням науково-технічної допомоги промисловим підприємствам Свердловської і Челябінської областей.

У зв’язку з обранням за конкурсом з 1962 року працював старшим науковим співробітником лабораторії динаміки і міцності гірничотранспортних машин безперервної дії, а з 1971 року, захистивши в 1970 р. докторську дисертацію, – завідувачем лабораторії надійності гірничотранспортного обладнання безперервної дії інституту УкрНДІпроект (м. Київ).

З 1974 р. М.І. Хрисанов працював у КАДІ на посаді професора, а з 1975 р. по 1987 р. – завідувача кафедри ТММ і ДМ. З 1987 р. і до виходу на пенсію в 1992 р. був професором кафедри теоретичної та прикладної механіки і кафедри дорожніх машин.

У КАДІ М.І. Хрисанов започаткував науковий напрям динаміки і оптимізації конструкцій гірничодобувної техніки. Він керував спільними з виробничим об’єднанням «Ждановтяжмаш» науковими роботами зі створення і впровадження нової техніки в Екібастузькому і Кансько-Ачинському паливно-енергетичних комплексах.

М.І. Хрисанов – автор понад 200 наукових праць, зокрема 8 монографій і 40 авторських свідоцтв на винаходи СРСР. Підготував 13 кандидатів наук.

М.І. Хрисанов сповідував здоровий спосіб життя: гірськолижним і парусним спортом займався сам і залучав до нього своїх учнів і колег. Його живописні твори експонувалися на багатьох виставках. Зараз проживає з дітьми в Канаді.