ХОМ’ЯК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (23 травня 1923 р. – 05 червня 1993 р.)

Я.В. Хом’як

Доктор технічних наук, професор.

Проректор Київського автомобільно-дорожнього інституту з наукової роботи (1960–1984 рр.), завідувач кафедри проектування доріг (1960–1989 рр.), завідувач кафедри українознавства (1993 р).

Керівник знаної далеко за межами України наукової школи, з якої вийшло більше сорока кандидатів та докторів наук. Автор 17 монографій та навчальних посібників, більше ніж 250 наукових та методичних праць. Розроблена професором Я.В. Хом’яком методика проектування мереж автомобільних доріг знайшла широке впровадження як в Україні та республіках колишнього Радянського Союзу, так і за кордоном.

Народився Ярослав Васильович Хом’як 23 травня 1923 року в м. Києві в родині службовців.

Блискуче вчився, закінчивши з відзнакою середню школу № 54 м. Києва,  планував навчатися на радіотехнічному факультеті Київського державного університету. Та йшов страшний 1941 рік… Війна увірвалася в життя,  змінюючи його на свій лад: був Сталінградський фронт, де дивом лишився живим; була спецшкола, де став висококласним радистом; була служба в Ірані і, нарешті, демобілізація 23 грудня 1946 року та довгоочікуване повернення до рідного Києва. 3 січня 1947 року одружився з Оленою (дівоче прізвище Куда), з якою вчилися у паралельних класах, однодумцем і надійним товаришем на все життя. Олена Яківна стала доктором медичних наук, завідувала відділенням позалегеневого туберкульозу в Українському науково-дослідному інституті туберкульозу та грудної хірургії ім. ак. Яновського. Була ініціатором та виконавцем створення служби лікування туберкульозу очей в Україні.

У лютому 1947 році Ярослав поступає у щойно створений Київський автомобільно-дорожній інститут. Навчатися пощастило у таких видатних вчених, як професори А.Є. Страментов, К.С. Теренецький, П.М. Варвак, Я.Д. Лівшиць. Свою першу наукову студентську роботу виконував під керівництвом професора кафедри геодезії Миколи Ілліча Товстоліса. У серпні 1952 році закінчує Київський автомобільно-дорожній інститут з відзнакою, отримавши кваліфікацію інженера шляхів сполучення за спеціальністю «Автомагістралі та міські дороги». У вересні того ж року стає аспірантом кафедри гідравліки. Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження умов протікання води в отворах малих мостів при переходах через затоплені балки» виконує під керівництвом професора Юрія Миколайовича Даденкова та захищає у 1955 році .

Працює асистентом (1955–1958 рр.), згодом доцентом (1958–1960 рр.), а від травня 1960 року – завідуючим кафедрою проектування доріг. У квітні 1960 року призначений на посаду проректора КАДІ з наукової роботи, яку обіймав більше двадцяти років. За цей час в інституті була створена потужна наукова база. За ініціативою Я.В. Хом’яка був створений обчислювальний центр інституту. Новий науковий напрям автоматизації проектних робіт було впроваджено й у навчальний процес. Запрацювало госпрозрахункове студентське проектно-конструкторське бюро, яке було самостійним підрозділом інституту, де студенти набували  практичного досвіду під керівництвом викладачів кафедри проектування доріг.

На кафедрі проектування доріг велася клопітка науково-дослідна робота: працювали «Науково-дослідна група з автоматизації проектування автомобільних доріг», «Галузева науково-дослідна лабораторія обліку та дослідження дорожнього руху», аспірантура, студентський науковий гурток – тож були започатковані роботи з теорії транспортних потоків, організації дорожнього руху, безпеки руху на автомобільних дорогах, проектування мереж автомобільних доріг та їх автоматизації, охорони довкілля, а також впроваджувалися інноваційні методики в навчальний процес – автоматизовані методи тестування студентів. Низка програм та проектних розробок неодноразово експонувалися та були нагороджені медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР та дипломами Виставки досягнень народного господарства УРСР. Розроблена на кафедрі методика проектування мереж автомобільних доріг, в основу якої закладена докторська дисертація Я.В. Хом’яка, була визнана науковою спільнотою та набула широкого практичного впровадження як в Україні та у республіках колишнього Радянського Союзу, так і за його межами.

У 1970 році Ярослав Васильович захищає в Московському автомобільно-дорожньому інституті докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи та практичні методи проектування оптимальних мереж автомобільних доріг», у березні 1972 року затверджений ВАК СРСР у званні професора.

Я.В. Хом’як за роботою

Кафедра проектування доріг КАДІ стає знаною та шанованою у багатьох країнах, тут навчалися та стажувалися фахівці з Польщі, Німеччини, Болгарії, Угорщини тощо. Підтвердженням визнання стало й запрошення професора Я.В. Хом’яка для участі у ХVІ Міжнародному дорожньому конгресі, який проходив у Відні в 1979 році, де він був співголовою секції організації й безпеки руху.

Завжди і скрізь відчував себе українцем, при цьому глибоко шануючи, знаючи й розуміючи культуру та звичаї інших народів. Досконало володів французькою мовою, знав англійську. Був істинним киянином, закоханим у неповторність київських круч та затишних вуличок з їх тисячолітньою історією. Мав тверду громадянську позицію, лекції читав українською мовою, не зважаючи на невдоволення тодішньої влади. Дарунком долі вважав 1991 рік, який приніс Україні незалежність; а себе – щасливою людиною вже тому, що переживав цей неповторний час. Активно працював у  щойно створеному товаристві «Просвіта» – входив до Ради Київського відділення, був членом Народного Руху України. Особливо запам’ятався освітянській громаді Києва виступ професора Я.В. Хом’яка ще у листопаді 1989 року у Київському політехнічному інституті за участю представників Міністерства освіти та відомих діячів науки й культури з питань впровадження української мови у навчальний процес та наукову роботу у вищих учбових закладах, що стало вагомим поштовхом до подальшого вирішення проблеми.

На початку 1993 року Ярослав Васильович очолив тільки-но створену в інституті кафедру українознавства. Висока ерудиція та енциклопедичні знання дозволяли успішно поєднувати завідування кафедрою українознавства з роботою на посаді  професора кафедри проектування доріг.