КАНАРЧУК ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ (1936–2009 рр.)

В.Є. Канарчук

Ректор КАДІ–НТУ у 1984–2002 рр.

Народився в 1936 р. на Хмельниччині, в сучасному Дунаєвецькому районі, в родині службовців. Школу закінчив у Києві й після роботи слюсарем на авторемонтному заводі вступив до Київського політехнічного інституту, вирішивши освоїти спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання». Відтоді автотранспорт став справою всього життя Вадима Євгеновича.

Із 1963 до 1966 р. навчався в аспірантурі кафедри технічної експлуатації автомобілів Київського автомобільно-дорожнього інституту, з 1966 до 1969 р. був асистентом, доцентом цієї ж кафедри. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1969 до 1977 р. В.Є. Канарчук, не припиняючи займатися серйозними науковими дослідженнями, працював старшим інспектором Міністерства вищої та спеціальної середньої освіти УРСР (управління науково-дослідних робіт), завідувачем сектору відділу науки і навчальних закладів ЦК Компартії України. У 1977 р. він захистив докторську дисертацію і до 1984 р. очолював кафедру технічної експлуатації спецтранспорту і засобів механізації аеропортів Київського інституту інженерів цивільної авіації.

У липні 1984 р. за наказом Мінвузу України Вадим Євгенович Канарчук був призначений ректором Київського автомобільно-дорожнього інституту. Це були часи реорганізації вищої школи у зв’язку зі становленням України як незалежної держави. Інститут успішно пройшов процедури ліцензування, акредитації за найвищим, IV, рівнем. У 1994 р. КАДІ набув статусу університету й отримав нову назву – Український транспортний університет. У 2000 р., за внесок колективу в підвищення якості підготовки фахівців та згідно з Указом Президента України, УТУ було надано статус національного та назву «Національний транспортний університет».

Розвивалася міжвузівська співпраця вищих навчальних закладів автомобільно-дорожнього профілю, зокрема були налагоджені зв’язки з Жешувською політехнікою (Польща). Велася й робота з поліпшення матеріально-технічної бази, був збудований навчально-бібліотечний корпус на вул. Кіквідзе. Професор В.Є. Канарчук також завідував кафедрою виробництва, ремонту і матеріалознавства. Одним із основних напрямів наукових досліджень, які проводили на кафедрі під керівництвом Вадима Євгеновича, була розробка нових технологій і матеріалів; її результати широко застосовували у виробництві та під час ремонту автомобілів, тракторів і різноманітної cільськогосподарської техніки. Він розвинув теорію адаптації матеріалів до зовнішніх динамічних впливів, завдяки чому у вітчизняну промисловість були впроваджені оригінальні технологічні процеси, які значно підвищували надійність автомобільних і авіаційних енергетичних установок.

У 70-х рр. минулого сторіччя були завершені дослідження явища дисипації енергії у матеріалах, що виникає під дією зовнішніх нестаціонарних динамічних навантажень. Були розглянуті процеси адаптації матеріалів в умовах дії агресивних середовищ, жорсткого радіоактивного і лазерного випромінювання. Результатом цих досліджень стало створення спеціальних багатошарових матеріалів, які нині широко застосовують у виробництві. В.Є. Канарчук зробив вагомий внесок і в розробку та впровадження у виробництво захисних зносостійких покриттів деталей машин. Були розроблені оригінальні методики випробувань на довговічність різних видів покриттів без їх руйнування. Внаслідок проведених випробувань у промислове двигунобудування були впроваджені методи захисту деталей за допомогою детонаційно-газового нанесення покриттів. Це дало змогу збільшити робочий ресурс авіаційних двигунів, якими обладнували в ті часи вітчизняні й зарубіжні літаки.

За роки наукової і педагогічної діяльності Вадим Євгенович опублікував більше 350 наукових робіт, зокрема 18 монографій, 26 підручників і навчальних посібників. Під його керівництвом були захищені сім докторських і 37 кандидатських дисертацій. У 1992 р. під безпосереднім керівництвом В.Є. Канарчука була створена Транспортна академія України, яку він очолював до 2005 р. Був також членом кількох міжнародних і галузевих академій.

За видатний внесок у розвиток вищої школи України та наукові дослідження був удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки України» та нагороджений орденами «За заслуги» III, II, І ступенів. За видатні досягнення у науковій діяльності В.Є. Канарчуку була присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки, нагорода «Людина року на транспорті».

Помер Вадим Євгенович Канарчук 3 травня 2009 р.