ГОРОБЕЦЬ ІГОР ПЕТРОВИЧ (10 листопада 1939 р. – 11 листопада 1996 р.)

І.П. Горобець

Кандидат технічних наук (1968 р.), доцент (1970 р.), доктор технічних наук (1989 р.), професор (1991 р.).

Асистент (1966–1970 рр.), доцент (1970–1991 рр.), завідувач кафедри теорії механізмів і деталей машин (ТММ і ДМ) (1991–1996 рр.)

Ігор Петрович Горобець народився в м. Душанбе в сім’ї військовослужбовця. У 1957 році вступив на навчання до Одеського політехнічного інституту (ОПІ), який закінчив з відзнакою у 1962 році. Після закінчення інституту отримав направлення на роботу до Всесоюзного науково-дослідного інституту підшипникової промисловості. У 1963 році вступив до аспірантури Одеського політехнічного інституту, де навчався на кафедрі прикладної механіки.

Науковим керівником його дисертаційної роботи був ректор ОПІ професор К.І. Заблонський. Науковим інтересом Ігоря Петровича стає вплив деформації деталей планетарної передачі на розподіл навантаження між сателітами. У 1968 році він захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Науковий фундамент, закладений школою професора К.І. Заблонського, визначає подальший науковий шлях І.П. Горобця.

3 вересня 1966 року Ігор Петрович працює в Київському автомобільно-дорожньому інституті, спочатку на посаді асистента, а з 1970 року – доцента кафедри теорії механізмів і деталей машин (ТММ і ДМ).

Він продовжує активну наукову діяльність, співпрацюючи з Всесоюзним науково-дослідним інститутом редукторобудування (ВНДІРедуктор) та Київським редукторним заводом. Об’єктом його досліджень стають планетарні редуктори загального використання. І.П. Горобець очолює наукові дослідження, спрямовані на підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності вітчизняних редукторів з метою виведення їх збуту на світові ринки.

Під його керівництвом були виконані експериментальні та теоретичні дослідження, які дозволили в конструкції редукторів позбутися подвійних зубчастих муфт, що привело до зменшення їх маси та габаритів. Такі зміни в конструкціях наблизили параметри вітчизняних редукторів до кращих світових зразків.

Результати дослідження впливу консольної сили на розподіл навантаження в зачепленнях планетарних редукторів загального призначення були покладені в основу розробки відповідного стандарту СРСР.

Після захисту у 1989 р. докторської дисертації І.П. Горобець працює завідувачем кафедри ТММ і ДМ.

Він автор понад 100 наукових праць. Під його керівництвом виконали та захистили кандидатські дисертації директор «ВНДІРедуктор» В.М. Власенко та доцент М.В. Половко.