ФІЛІППОВ АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ (23 вересня 1937 р. – 12 листопада 2016 р.)

А.З. Філіппов

Кандидат технічних наук (1971 р.), доцент (1973 р.), доктор технічних наук (1991 р.), професор (1993 р.).

1963–1967 рр. – асистент кафедри термодинаміки і двигунів; 1967–1970 рр. – аспірант кафедри термодинаміки і двигунів; 1970–1971 рр. – старший інженер науково-дослідної групи (НДГ) роторно-поршневих двигунів при кафедрі термодинаміки і двигунів; 1971–1991 рр. – доцент кафедри «Термодинаміка і двигуни» («Автомобілі і двигуни», «Двигуни і теплотехніка») (10.1975 р. – 10.1976 р. – наукове стажування в Італії); 1991–1995 рр. – професор кафедри «Двигуни і теплотехніка».

Схема управління потужністю роторного двигуна

Заснував на кафедрі новий напрям досліджень щодо регулювання потужності двигуна відключенням окремих робочих циклів. Під його керівництвом функціонувала наукова школа «Покращення економічних і токсичних характеристик двигунів внутрішнього згоряння».

Автор і співавтор більш як 170 наукових праць, серед них однієї з перших (на теренах нашої країни) монографії щодо токсичності двигунів. Має 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Був науковим керівником (консультантом) аспірантів та докторантів; під його керівництвом підготовлені та захищені дев’ять кандидатських та одна докторська дисертації.

Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, протягом шести років входив до складу ВАК України. Також був членом редакційних рад наукових журналів.