ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (04 лютого 1947 року – 27 квітня 2003 року)

Ю.М. Федоренко

Кандидат технічних наук (1975 р.), доцент (1980 р.).

Почесна грамота Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР (1978 р.), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1999 р.).

Студент КАДІ (1966–1971 рр.), аспірант кафедри опору матеріалів КАДІ (1972–1975 рр.), асистент (1975–1977 рр.), старший викладач (1977–1979 рр.), доцент (1979–2003 рр.) кафедри опору матеріалів КАДІ-УТУ-НТУ.

Юрій Михайлович Федоренко народився 04 лютого 1947 р. у місті Самбір на Львівщині в родині залізничника. Сім’я у зв’язку з роботою батька декілька разів переїжджала з одного міста до іншого, тому Юрій мусив навчатись у різних школах. Проте це не завадило йому, розпочавши навчання у 1954 році у місті Стрий, закінчити у 1965 році із золотою медаллю середню школу № 19 у м. Чернівці.

По закінченню школи Юрій успішно склав вступні іспити до Московського вищого технічного училища ім. Баумана – одного з провідних вищих навчальних закладів колишнього СРСР, але через сімейні обставини не зміг приступити до навчання у Москві. Довелось повернутись додому. Відпрацювавши рік кочегаром дистанції громадських споруд залізничної станції Чернівці, Юрій у 1966 році вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив з відзнакою в 1971 році за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Сумлінне навчання поєднував з активною участю у громадській роботі, тривалий час був справжнім лідером студентського життя КАДІ. Очолював студентські будівельні загони, зокрема об’єднаний студентський загін «Україна» на будівництві Волзького автомобільного заводу. Вперше студентський загін КАДІ працював за кордоном – у Німецькій демократичній республіці – саме під керівництвом Ю.М. Федоренка. Займався спортом, був членом збірної команди інституту з баскетболу.

Юрій Федоренко з членами студентських будівельних загонів

У 1972 році Ю.М. Федоренко вступив до аспірантури кафедри опору матеріалів КАДІ, займався дослідженнями методів розрахунку частот коливань багатошарових пластин із врахуванням деформацій поперечного зсуву, інерції обертання, поперечного обтиску і зміни прогину за товщиною. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Дослідження коливань багатошарових пластин з різноманітними умовами на контурі» успішно захистив у 1975 році.

Розпочавши в 1975 році викладацьку діяльність на кафедрі опору матеріалів, Юрій Михайлович проявив себе як прекрасний педагог, вимогливий до себе та своїх учнів, здатний донести складний теоретичний матеріал та забезпечити набуття практичних навичок розв’язання інженерних задач. Був прикладом творчої, самовідданої праці викладача, інженера, вченого, в якому поєднались природній талант та жага до постійного самовдосконалення. Як талановитий менеджер продовжував активну участь у громадському житті інституту, очолював профспілкову та партійну організації КАДІ. Працюючи в 1985–1988 роках заступником завідуючого відділом науки та учбових закладів Київського міськкому КПУ, він продовжував викладати на кафедрі опору матеріалів КАДІ та займатись науковими дослідженнями.

Ю.М. Федоренко є автором понад 100 наукових та методичних праць, співавтором двох підручників (Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підруч. для студ. буд. і трансп. спец. вузів : у 2 ч., 5 кн. / ред. В.Г. Піскунов. – К. : Вища школа, 1994, 1995; Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомних і транспортних машин : підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / В. Д. Шевченко [та ін.] ; ред. В.Г. Піскунов, В.Д. Шевченко. – К. : Вища школа, 2004. – 439 с.). Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (А.Є. Степанова, І.М. Дідиченко). На жаль, тривала хвороба та передчасна смерть не дозволили Юрію Михайловичу закінчити докторську дисертацію.

Ще у студентські роки Юрій Михайлович одружився зі студенткою КАДІ. Разом з дружиною Людмилою Іванівною вони виховали синів Андрія та Артема, які також успішно закінчили вищий навчальний заклад, розвитку якого присвятив життя їх батько.

Яскрава особистість, віддана справі мудра і чуйна людина – таким був Ю.М. Федоренко і таким пам’ятають його колеги по роботі та численні друзі, товариші і вихованці.