ДОЛГАНОВ КІНТ ЄВГЕНОВИЧ (20 січня 1925 р. – 22 вересня 2004 р.)

К.Є. Долганов

Кандидат технічних наук (1962 р.), доцент (1965 р.), доктор технічних наук (1975 р.), професор (1976 р.), Академік Транспортної академії України (1995 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1995 р., 2008 р.).

Медалі «За отвагу» (1945 р.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 р.), «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 р.), «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966 р.),«50 лет Вооруженных сил СССР» (1968 р.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 р.).

1963–1974 рр. – старший науковий співробітник та доцент КАДІ, 1974–1975 рр. – професор кафедри термодинаміки і двигунів, 1975–1987 р. – завідувач кафедри термодинаміки і двигунів, 1987–1991 рр. – професор кафедри автомобілів і двигунів, 1991–2004 рр. – професор кафедри двигунів та теплотехніки.

Основні напрями наукових досліджень: удосконалення систем автоматичного регулювання частоти обертання дизелів застосуванням паралельних корегуючих зв’язків; створення універсального регулятора частоти обертання колінчастого вала для автомобільних і тракторних дизелів; створення систем живлення і регулювання для переобладнання автомобільних і тракторних дизелів в газодизелі.

Засновник і керівник наукової школи «Розробка та удосконалення систем автоматичного регулювання і управління автомобільних і тракторних дизелів та газодизелів».

Науковцями школи захищено три докторські і 33 кандидатські дисертації, видано одну монографію, один підручник, п’ять навчальних посібників, отримано близько 60 авторських свідоцтв.

У 1995 р. К.Є. Долганов у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за комплекс робіт «Теоретические основы и технологии производства и применения на транспорте альтернативных моторных топлив на основе минеральных ресурсов Украины».

К.Є. Долганов – член авторського колективу підручника «Автомобільні двигуни» (першого підручника з автомобільних двигунів, виданого українською мовою), що у комплексі підручників «Двигуни внутрішнього згоряння» відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2008 рік.

Кар’єрні випробування автомобіля БелАЗ-540 з системою живлення і регулювання для дизеля, переобладнаного в газодизель