ДМИТРИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

М.Ф. Дмитриченко

Ректор НТУ від 2002 р.

Народився 19 грудня 1952 р. в м. Снятині Івано-Франківської області в сім’ї вчителів. У 1970 р. закінчив середню школу із золотою медаллю та вступив до Київського інституту інженерів цивільної авіації, в якому пройшов шлях від студента до професора, завідувача кафедри, проректора. Закінчивши інститут з відзнакою, у 1976 р. вступив до аспірантури. У 1980 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1992 р. – докторську.

Миколі Федоровичу поталанило особисто ознайомитися зі світовим досвідом організації освіти та науки. У 1985–1986 рр. він стажувався в Імперському коледжі науки і техніки Лондонського університету (Великобританія). У 1995–1998 рр. проходив наукове стажування в Інституті технологій штату Джорджія (США), а в 2001 р. – в Університеті Делхаузі (Канада).

Проф. М.Ф. Дмитриченко є одним із талановитих організаторів вищої школи України. З 2000 до 2002 р. він очолював Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України, входив до складу комісій із розроблення проектів Законів України «Про вищу освіту», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, брав активну участь у розробленні низки інших законодавчо-нормативних актів у галузі освіти.

У 2002 р. Микола Федорович став ректором Національного транспортного університету. Це знаменувало початок активного відродження НТУ.

Започатковано підготовку фахівців за багатьма новими спеціальностями, освітніми програмами, які мають попит на ринку праці дорожньо-транспортного комплексу України.

З ініціативи Миколи Федоровича реалізується тісне співробітництво з підприємствами профільної галузі згідно з майже 400 укладеними угодами про співпрацю.

Микола Федорович очолив новаторську роботу з розроблення новітніх навчальних планів за участю роботодавців. Такі плани є важливою складовою підготовки фахівців у галузі професійної освіти.

Під керівництвом Миколи Федоровича розроблено концептуальні принципи побудови та методологія експлуатації унікального інформаційно-телекомунікаційного комплексу університету, який базується на новітніх комп’ютерних технологіях та програмних продуктах. Досвід впровадження цього комплексу було продемонстровано на сучасному високому науково-методичному, організаційному та технічному рівнях у межах функціонування системи дистанційної професійної освіти та виконанням багатьох міжнародних проектів, фінансованих Європейським Союзом.

Завдяки Миколі Федоровичу створено унікальну систему трансферу технологій на базі новітньої технологічної платформи. Розроблено наукові, методологічні та організаційні засади системи, створено Центр трансферу технологій. Усе це сприяє підвищенню якості наукової та інноваційної діяльності, спрямованої на комерціалізацію наукових, освітніх результатів і на ефективну професійну підготовку фахівців.

Микола Федорович – автор понад 600 наукових праць, зокрема монографій «Еластогідродинаміка: теорія та практика», «Мастильна дія олив в умовах еластогідродинамічного мащення»; навчальних посібників «Вища освіта і Болонський процес», «Триботехніка та основи надійності машин», «Механічна обробка (Режими різання)» тощо.

У 2003 р. проф. М.Ф. Дмитриченко обраний президентом Транспортної академії України. Із 2006 р. – член-кореспондент, а з 2016 р. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденами «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів.

Микола Федорович – сучасний, ініціативний, принциповий, вимогливий до себе та інших керівник, готовий зрозуміти, прийти на допомогу в разі потреби.

Повага до кожного викладача, співробітника, студента університету – для нього передусім.