ДМИТРІЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (03 вересня 1946 р. – 25 квітня 2021 р.)

М.М. Дмитрієв

Кандидат технічних наук (1980 р.), старший науковий співробітник (1982 р.), доцент (1989 р.), професор (1993 р.), доктор технічних наук (1999 р.), дійсний член Транспортної академії України (1994 р.), віце-президент Транспортної академії України (від 2005 р.); Заслужений працівник народної освіти України (1999 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.).
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2005 р);
медалі «В память 1500-летия Киева» (1983 р.), «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (1997 р.), «80 лет Вооруженных Сил СССР» (1997 р.); Почесна грамота Верховної Ради України (2008 р.); нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1998 р.), «За наукові досягнення» (2011 р.), Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України» (2004 р.); Почесна грамота Вищої Атестаційної Комісії України (2015 р.); Почесний знак «Заслужений діяч Транспортної Академії України» (2002 р.).
Старший викладач (1985 р.), доцент (1986–1992 рр.), професор (1992–2002 рр.) кафедри ремонтного виробництва та матеріалознавства / кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства КАДІ-УТУ-НТУ; учений секретар Національного транспортного університету (1995–2000 рр.); проректор з наукової роботи НТУ (2000–2003 рр.), завідувач кафедри аеропортів НТУ (2002–2015 рр.); перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ (2003–2021 рр.).

Микола Миколайович Дмитрієв народився 03 вересня 1946 р. у м. Городище Черкаської області у сім’ї військовослужбовця.

Закінчив у 1971 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА), де відтоді й працював науковим співробітником, старшим науковим співробітником.

Галузь наукових інтересів Миколи Миколайовича – надійність і довговічність машин та механізмів; інфрачервоні прилади й устаткування для неруйнівного контролю стану матеріалів та конструкцій.

У 1984–1995 рр. М.М. Дмитрієв завідував проблемною галузевою науково-дослідною лабораторією надійності автотранспортних матеріалів і енергетичного устаткування Інституту проблем матеріалознавства НАНУ. У цій лабораторії вперше в Україні проводилися наукові дослідження щодо застосування теплової діагностики в інфрачервоному діапазоні частот для виявлення дефектів у різних вузлах, агрегатах і матеріалах у процесі їх виготовлення та експлуатації.

Від 1984 року за сумісництвом працював у Київському автомобільно-дорожньому інституті (нині Національний транспортний університет) на посадах доцента та професора.

Від 1995 – професор кафедри ремонтного виробництва та матеріалознавства Національного транспортного університету; учений секретар Національного транспортного університету (1995–2000 рр.), проректор з наукової роботи (2000–2003 рр.), перший проректор – проректор з наукової роботи (2003–2021 рр.), завідувач кафедри аеропортів (2002–2015 рр.).

Під час роботи в НТУ Микола Миколайович забезпечував планування та організацію в університеті науково-дослідної роботи, формував тематику наукових досліджень, пов’язаних із потребами науково-технічного прогресу у транспортному комплексі України.

Микола Миколайович – один із засновників Транспортної академії України (ТАУ) – громадської наукової організації, створеної на добровільних засадах провідними вченими і видатними інженерами транспортного комплексу для цілеспрямованого розвитку наукової і науково-технічної діяльності, підвищення ефективності транспортного комплексу, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідних робіт та впровадження їхніх результатів. У 1992–2002 рр. М.М. Дмитрієв – головний учений секретар Транспортної академії України, від 2005 року – віце-президент Транспортної академії України, головний вчений секретар ТАУ.

Під науковим керівництвом та консультуванням Миколи Миколайовича успішно захищені три кандидатські та докторська дисертації:

Шевчук Віктор Романович. Оцінка руйнування нежорстких дорожніх одягів при проїзді великовантажних транспортних засобів : дис. к. тех. н. : 05.22.11.– К. : Український транспортний університет, 1999.

Островерхий Олег Григорович. Проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів : дис. к. тех. н.: 05.22.11.– К. : Національний транспортний університет, 2002.

Якименко Ярослав Миколайович. Підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу : дис. к. тех. н. : 05.22.11.– К. : Національний транспортний університет, 2010.

Прокудін Георгій Семенович. Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах : дис. д. тех. н. : 05.22.01.– К. : Національний транспортний університет, 2009.

У співавторстві зі своїми колегами та учнями Микола Миколайович опублікував 380 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, статті, навчальні посібники.

Микола Миколайович був членом та головою експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, заступником головного редактора науково-технічних збірників.

Невтомна багаторічна праця Миколи Миколайовича відзначена великою кількістю нагород державного та галузевого рівнів.

Микола Миколайович був дуже гармонійною особистістю. Талановитий викладач, науковець та керівник, він ішов по життю з чіткими поняттями про честь та гідність.

Відповідальний, вольовий і цілеспрямований, Микола Миколайович завжди був готовий шукати, знайти і прийняти правильне рішення в будь-якій ситуації. Дбав у першу чергу про інтереси колективу, ставив потреби інших вище своїх власних потреб. Завжди радо ділився своїм досвідом, надавав підтримку у вирішенні будь-якого питання – як виробничого, так і особистого.

Вдячні колеги, аспіранти та студенти запам’ятали Миколу Миколайовича як віддану справі людину з чистим розумом і щирим серцем.