ДЕХТЯР АНАТОЛІЙ СОЛОМОНОВИЧ (нар. 18 травня 1937 р.)

А.С. Дехтяр

Кандидат технічних наук (1967 рік), доктор технічних наук (1984 рік), доцент (1970 рік), професор (1987 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (1997 рік).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 рік).

Завідувач кафедри інженерної графіки Київського автомобільно-дорожнього інституту (1993–1994 рр.), завідувач кафедри комп’ютерної та інженерної графіки (1994–2011 рр.) УТУ-НТУ, завідувач кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну (2011–2014 рр.) НТУ; професор кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну (2014–2016 рр.) НТУ.

Народився у м. Києві.

1959 р. – здобув вищу освіту в Київському інженерно-будівельному інституті за фахом інженера-будівельника промислового і цивільного будівництва.

1959–1962 рр. – працював на виробництві будівельним майстром, виконробом та начальником дільниці.

1965 р. – закінчив аспірантуру в Академії архітектури і будівництва України.

1965–1969 рр. – старший науковий співробітник у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій Держбуду СРСР.

З 1965 р. – старший викладач, із 1970 р. – доцент, а з 1987 р. – професор кафедри будівельної механіки і конструкцій Київського державного художнього інституту.

1967 р. – кандидат технічних наук. Тема: «Несущая способность пологих железобетонных оболочек».

1984 р. – доктор технічних наук, спеціальність 01.02.03 – будівельна механіка. Тема: «Развитие теории предельного равновесия оболочек с приложением к оптимальному проектированию».

1993 року А.С. Дехтяр очолив кафедру інженерної графіки КАДІ, яка на той час знову стала самостійною одиницею після того, як у 1987 році була об’єднана з кафедрою інженерної геодезії.

Основні напрямки наукових інтересів А.С. Дехтяра – прикладна теорія пластичності, несна здатність просторових конструкцій, оптимальне проектування. Він підготував 15 кандидатів та одного доктора технічних наук.

У період, коли А.С. Дехтяр очолював кафедру комп’ютерної та інженерної графіки / кафедру комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну, там виконувались науково-дослідні роботи у галузі прикладної геометрії. Проводились дослідження геометричної досконалості та несної здатності просторових тонкостінних і стержньових конструкцій з використанням ізопериметричного методу та дослідження складених поверхонь, використовуваних для покриттів промислових і цивільних споруд; пошук оптимального проектування оболонок із заданою несною здатністю. Приділялась також увага дослідженням у галузі комп’ютерної графіки.

А.С. Дехтяр є автором понад 285 наукових робіт, зокрема 8 монографій та підручників для закладів вищої освіти, серед яких «Предельное равновесие оболочек» (у співавторстві з О.О. Рассказовим, 1977 р.), «Несущая способность тонкостенных конструкций» (у співавторстві з О.О. Рассказовим, 1990 р.), «Форма и несущая способность оболочек-покрытий» (у співавторстві з Д.Я. Ядгаровим, 1988 р.), «Компьютерная графика в примерах и задачах AutoCAD» (у співавторстві з А.І. Лантухом-Лященком, 1998 р.). Довідник з теорії пружності, підготовлений за участю А.С. Дехтяра, перекладено чеською, угорською та китайською мовами.

А.С. Дехтяр – член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Анатолій Соломонович Дехтяр – один із фундаторів та розбудовників мистецької спеціальності «Дизайн» зі спеціалізацією «Промисловий дизайн» на автомеханічному факультеті Національного транспортного університету. Кафедра комп`ютерної, інженерної графіки та дизайну є випусковою для цієї спеціальності.