ДАНИЛЕНКО АРСЕНІЙ ІВАНОВИЧ (29 лютого 1900 р. – 30 квітня 1960 р.)

А.І. Даниленко

Кандидат фізико-математичних наук (1941 р.), доктор фізико-математичних наук (1958 р.).

Нагороджений медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Завідувач кафедри фізики, хімії та електротехніки, професор кафедри (1946–1960 рр.).

А.І. Даниленко працював у НТУ (колишньому КАДІ) від 1946 р. по 1960 р. як фахівець з експериментальної й теоретичної фізики.

Під керівництвом А.І. Даниленка захищено три кандидатські дисертації.

За сумістництвом професор А.І. Даниленко працював старшим науковим співробітником в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольца.

Всесвітньовідомий учений в галузі мостобудування й зварювання, академік Є.О. Патон писав: «Професор Даниленко проводить велику дослідницьку й педагогічну роботу та є одним з небагатьох спеціалістів, які працюють над прикладними питаннями фізики в галузі медицини та біології. Він є першим дослідником природної радіоактивності в Україні й співпрацює із ученими Київського медичного інституту, які працюють над проблемами радіоактивності біологічних об′єктів».

Відомі такі наукові праці професора А.І. Даниленка у сфері радіології й рентгенології: «Дія іонізувальних випромінювань на електричну активність мозку» (1955 р.); «Природна активність β-віпромінювання крові людини» (1956 р.); «Дослідження нагромадження радіойоду в пухлинах при введенні його в пухлинний організм у складі глобулінів протипухлинних сироваток» (1958 р.); «Електрична активність мозку при променевій хворобі» (1959 р.); «β-віпромінювання в крові людей при злоякісних новоутворенннях і деяких захворюваннях крові» (1959 р.).

Професор Даниленко А.І. активно співпрацював з товариством із поширення наукових і політичних знань, на громадських засадах керував школою молодих фахівців з фізики.

Даниленко А.І. брав участь у Другій світовій війні. Він служив у 797 стрілковому полку командиром автомобільного відділення винищувальної протитанкової артилерії.

Професор А.І. Даниленко в науковій лабораторії

А.І. Даниленко мав різноманітні інтереси, був затятий мисливець і рибалка, бджоляр. У нього були прекрасні вокальні дані (баритон), він чудово співав, навчався у консерваторії на вечірньому відділенні, де викладачі пророкували йому велике майбутнє як співакові.