ДАДЕНКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (28 жовтня 1911 р. – 21 квітня 1991 р.)

Ю.М. Даденков

Ректор КАДІ–НТУ у 1984–2002 рр.

Народився 28 жовтня 1911 р. у м. Лубни Полтавської області в родині відомого українського педагога й науковця, професора Миколи Федоровича Даденкова (1885–1955).

Закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут у 1933 р., отримавши кваліфікацію інженера-шляховика. Того ж року розпочав працювати співробітником Українського науково-дослідного інституту автогужових доріг та транспорту. У вересні 1934 р. перейшов на викладацьку роботу до Харківського автомобільно-дорожнього інституту, працював асистентом. Під керівництвом видатного вченого в галузі проектування доріг Олександра Костянтиновича Бірулі підготував і в 1938 р. захистив кандидатську дисертацію, пов’язану із проектуванням радіусів вертикальних кривих в умовах забезпечення видимості автомобільних доріг у поздовжньому профілі. Результати цього дисертаційного дослідження були використані під час розробки нормативів проектування автомобільних доріг.

Юрій Миколайович отримав звання доцента кафедри «Дорожня справа». А у квітні 1941 р. доцент Ю.М. Даденков був призначений заступником директора Харківського автомобільно-дорожнього інституту з навчальної роботи.

Друга світова війна кардинально змінила плин життя Юрія Миколайовича. У перші ж місяці війни він був призваний до діючої армії, де воював у складі Північно-Кавказького, Сталінградського та 4-го Українського фронтів (1941–1944).

Влітку 1944 р. інженер-майора Ю.М. Даденкова відкликали із фронту. Він отримав доручення організувати у щойно звільненому Києві новий вищий навчальний заклад – автомобільно-дорожній інститут. Юрій Миколайович залучив до цієї справи також відкликаних із діючої армії офіцерів Г.М. Чайковського та К.А. Хавкіна, запросив до роботи видатних науковців, досвідчених викладачів – А.Є. Страментова, К.С. Теренецького, П.М. Варвака, Я.Д. Лівшиця.

I ось 7 листопада 1944 р. у Києві, на Печерську, відкрився Київський автомобільно-дорожній інститут, директором якого 21 листопада того ж року був призначений Юрій Миколайович Даденков. У січні 1945 р. Ю.М. Даденков був призначений завідувачем кафедри гідравліки, де проводив дослідження з питань гідравліки відкритих русел, залучаючи до цієї роботи молодих учених і студентів.

У 1947 р. Ю.М. Даденков очолив об’єднану кафедру, в яку злилися кафедри проектування доріг та гідравліки. Результатом глибоких теоретичних та експериментальних розробок стала докторська дисертація «Дослідження пропускання зливових вод малими мостами», яку Юрій Миколайович успішно захистив у 1952 р. у Київському політехнічному інституті. У липні 1952 р. він був затверджений у вченому званні професора кафедри вишукування та проектування доріг і гідравліки. Розроблені Ю.М. Даденковим методи розрахунку швидкотоків, перепадів, малих мостів і дорожніх труб з урахуванням акумуляції стоку перед спорудами використовуються в інженерній практиці й до сьогодні та є складовою програмного комплексу викладу курсу дорожньо-мостової гідравліки.

У 1952 р. в КАДІ була відкрита аспірантура з гідравліки під керівництвом Ю.М. Даденкова. Протягом семи років талановитий і вимогливий наставник підготував 14 кандидатів і двох докторів технічних наук, заклавши основу для розвитку школи гідравліки відкритих русел, водовідвідних і водоперепускних споруд.

Юрій Миколайович незмінно дбав про розвиток інституту, якісну підготовку фахівців. До викладацької та наукової роботи залучалися видатні вчені, постійно розширювалася підготовка кандидатів і докторів наук.

Глибоке розуміння освітянських проблем, уміння знаходити та реалізовувати нестандартні рішення зумовили призначення Юрія Миколайовича в 1959 р. першим заступником, а у 1960 р. — міністром вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

Очоливши міністерство, Юрій Миколайович Даденков активно сприяв розвитку мережі вищих і загальнотехнічних навчальних закладів, удосконаленню організації заочного навчання. Великої уваги надавав розвитку наукових досліджень, зміцненню зв’язків навчальних закладів із галузевими й академічними інститутами.

У 1961 р. Юрій Миколайович був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Був також депутатом Верховної Ради Української PCP V–VII скликань.

У листопаді 1973 р. Ю.М. Даденков вийшов на пенсію з посади міністра і працював професором-консультантом Київського автомобільно-дорожнього інституту на кафедрі проектування доріг.

Юрій Миколайович – автор 110 друкованих наукових праць, зокрема 52 – із проблем вищої школи.

Нагороджений орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, Ленина, Октябрьской революции, «Знак почета», двома Трудового Красного Знамени, а також 13 медалями, серед яких медаль «За боевые заслуги».

Помер Ю.М. Даденков 21 квітня 1991 р. у Києві.