БЄЛЯЄВСЬКИЙ ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ (нар. 22 травня 1937 р.)

Л.С. Бєляєвський

Кандидат технічних наук (1970 рік), доктор технічних наук (1985 рік), доцент (1971 рік), професор (1986 рік); керівник відділення «Кібернетичні проблеми авіакосмічних і транспортних систем» і член президії Транспортної академії України; Заслужений діяч науки і техніки України (1993 рік), Почесний працівник транспорту України (1994 рік), лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки (1996 і 2005 роки), премії ім. М.Є. Жуковського (РФ–1997 рік).

Нагороджений багатьма медалями СРСР і України, срібною медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР (1983 рік), знаками «Изобретатель СССР» (1986 рік), «Відмінник освіти України» (1995 рік).

Професор кафедри транспортного права, системного аналізу і логістики НТУ (2000–2009 рр.), професор кафедри інформаційних систем і технологій НТУ (2009–2013 рр.).

Працював на посадах начальника відділу науково-дослідного інституту аерокосмічного профілю (НДІ №335, м. Київ) (1963–1967 рр.), старшого викладача кафедри радіонавігації Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА) (1967–1971 рр.), доцента кафедри радіонавігації КІІЦА (1972–1986 рр.), професора і завідувача кафедри авіаційних радіоелектронних систем КІІЦА (1986–1988 рр.), декана факультету авіаційного радіоелектронного обладнання КІІЦА (1989–1999 рр.). В НТУ працював від 2000 року.

Л.С. Бєляєвський – автор багатьох фундаментальних та прикладних досліджень і розробок в галузі теорії і техніки навігації і управління рухомими об’єктами, транспортними засобами з використанням радіоелектронних систем космічного і наземного базування. Результати цих розробок отримали широке впровадження в авіації і космонавтиці. Він очолював розробку комплексної державної програми розвитку і вдосконалення системи аеронавігаційного забезпечення польотів авіації в Україні. Був науковим керівником розробок зі створення бортових систем навігації і посадки нового покоління, які відповідають сертифікаційним вимогам Міжнародної організації цивільної авіації і встановлюються на вітчизняних літаках, брав участь у розробці теоретичних основ і принципів оптимального оцінювання діагностичних параметрів радіонавігаційних систем, зробив внесок у розробку і створення вітчизняних інформаційно-навігаційних засобів автоматизованих супутникових систем моніторингу і диспетчерського управління наземним транспортом.

Л.С. Бєляєвський є засновником і керівником відомої наукової школи з проблем навігації і управління рухомими об’єктами, яка забезпечила підготовку значної групи науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; під його керівництвом підготовлено 22 кандидати і доктори наук. Упродовж багатьох років брав участь у роботі ВАК СРСР і України.

Вчителі та учні. Зліва направо: аспірант Топольськов Є.О, професор Бєляєвський Л.С., професор Баранов Г.Л., аспірант Сердюк А.А. (2006 р.)

Завдяки професору Л.С. Бєляєвському в НТУ починаючи з 2001 р. було відкрито новий навчально-науковий напрямок і розпочато викладання навчальних дисциплін «Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті» і «Телекомунікаційні технології на транспорті», а в 2012 р. за сприяння керівництва НТУ на кафедрі інформаційних систем і технологій була введена в навчальний процес сучасна спеціалізована лабораторія «Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті», оснащена спеціалізованим апаратно-програмним забезпеченням.

Л.С. Бєляєвський є автором понад 400 науково-педагогічних праць, винаходів та патентів, у тому числі понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників, які широко відомі науковій спільноті та студентам; зокрема підручники «Основы радионавигации» (видавництво «Транспорт», 1982 та 1992 роки); «Теоретичні основи радіонавігації та радіонавігаційних систем»(КМУЦА, 1997 рік); «Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті» (НТУ, 2009 та 2017 роки) та монографії «Точность радиоэлектронных измерительных систем» (видавництво «Техніка», 1981 рік); «Обработка и отображение радионавигационной информации» (видавництво «Радио и связь», 1990 рік); «Радиоконтроль траекторий движения летательных аппаратов» (видавництво «Воздушный транспорт», 1995 рік).

Нині професор Л.С. Бєляєвський офіційно перебуває на пенсії, але продовжує наукову роботу, зокрема виконує рецензування статей і дисертаційних досліджень.