БІЛЯТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ (07 листопада 1937 р. – 11 березня 2022 р.)

О.А. Білятинський

Кандидат технічних наук (1969 рік), доктор технічних наук (1988 рік), професор (1990 рік), Академік транспортної академії України, Заслужений діяч науки і техніки України (2007 рік).

Нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Почесний дорожник», «Почесний геодезист».

Асистент кафедри інженерної геодезії (1969 р.), доцент кафедри інженерної геодезії (1972 р.), професор кафедри проектування доріг (1990 р.), завідувач кафедри проектування доріг (1989–2007 рр.).

Білятинський Олександр Антонович народився 07 листопада 1937 року в с. Хащувате Гайворонського р-ну Кіровоградської області в сім’ї сільської інтелігенції.

По закінченні місцевої школи вступив до Київського гірничого технікуму на відділення будівництва доріг і мостів, який закінчив з відзнакою. Працював у Гайворонській шляховій ремонтно-будівельній дільниці.

Згодом вступив до Київського автодорожнього інституту (КАДІ), де навчався з 1959 по 1964 рр. і з яким надалі було пов’язане все його життя. Під час навчання в КАДІ Олександр Антонович у порядку обміну досвідом був направлений на навчання до Німеччини, де в період 1962–1963 рр. стажувався в Дрезденському технічному університеті.

Після закінчення КАДІ працював у проектному інституті «Діпробуд», закінчив аспірантуру при кафедрі проектування доріг КАДІ і у 1969 році успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1970–1971 рр. стажувався у Німеччині.

У 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи проектування траси при реконструкції автомобільних доріг».

Від 1989 до 2007 року очолював кафедру проектування доріг.

Сферою його наукових інтересів було дослідження проблем проектування та реконструкції автомобільних доріг, охорони довкілля, економії енергоресурсів, а також інженерна геодезія.

Результати багаторічної науково-дослідницької діяльності О.А. Білятинського стали вагомим вкладом у розвиток вітчизняного проектування та реконструкції автомобільних доріг. Так, він є автором нового підходу у проектуванні доріг, що враховує динамічні характеристики автомобіля. Отримані ним криві, що описують виявлені закономірності, були названі на честь КАДІ кадіоїдами. О.А. Білятинський також є автором методу встановлення видимості на автомобільних дорогах при їх проектуванні. Крім того, за його участі вперше була розроблена модель визначення транспортного шуму та його впливу на безпеку руху на автомобільних дорогах.

Олександр Антонович підготував двох докторів технічних наук, а саме Є.Б. Угненко (Український державний університет залізничного транспорту) та Годомського Янека (Польща), та 15 кандидатів технічних наук. Серед учнів його наукової школи слід відзначити кандидатів технічних наук, доцентів Нікітенка А.І., Омельчук С.К., Петрову О.І., Кліменко І.С. та інших, які працювали або працюють у Національному транспортному університеті, продовжуючи розвивати та впроваджувати ідеї та задуми Олександра Антоновича в галузі дорожньо-транспортного будівництва.

О.А. Білятинський – автор 300 наукових праць, у тому числі 15 підручників, навчальних посібників та монографій. Під його керівництвом та за його участі видані перші вітчизняні підручники з проектування доріг та інженерної геодезії.

Окрім науково-педагогічної діяльності, Олександр Антонович багато часу приділяв розвитку своїх творчих (поетичних) здібностей. Він є автором п’яти збірок авторських пісень і віршів, гімну Національного транспортного університету.

Підручники

 1. Проектування автомобільних доріг : – Ч 1. – К. : Вища школа, 1997. – 517 с. (співавтори Хом’як Я.В, Заворицький В.Й. Старовойда В.П.) 1997 р.
 2. Проектування автомобільних доріг : – Ч. 2. – К. : Вища школа, 1998. – 414 с. (співавтори Старовойда В.П., Хом’як Я.В.).
 3. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг. – К. : Вища школа, 2003. – 343 с. (співавтор Старовойда В.П.).

Навчальні посібники

 1. Проектирование кривых при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. – К. : Вища школа, 1988. – 303 с. (соавтор Таранов А.М.).
 2. Проектирование автомобильных дорог с учетом экономии энергоресурсов. – К. : Будівельник, 1990. – 230 с. (соавторы Василенко Л.В. и др.).
 3. Інженерна геодезія : збірник задач. К. : Вища школа, 1992. – 190 с. (співавтори: Володін М.В., Демчишина К.С., Омельчук С.К.).
 4. Інженерно-геодезичні роботи при будівництві автомобільних доріг. – К. : НТУ, 2001. – 192 с. (співавтор Кузьмін В.І.).
 5. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві. – К. : Вища школа, 2006. – 279 с. (співавтор Кузьмін В.І.)

Монографії:

 1. Снижение автотранспортного шума в городах. – К. : Техника, 1979 (соавторы А.Фоменко, Н.Тодоренко).
 2. Определение видимости при проектировании дорог. – К. : Будівельник, 1983. – 97 с. (соавтор Таранов А.М.).
 3. Автомобильный транспорт и безопасность движения. – К. : Техника, 1988 (соавторы Карпов А.А., Тодоренко Н.Е. и др.).

Державні будівельні норми

 1. ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Київ, 2000 (у співавторстві).

Словник

 1. Російсько-український словник автодорожника (2-ге видання, доповнене). – К. : Вища школа, 1999. – 235 с.

Довідник

 1. Проектирование и строительство автомобильных дорог. – К. : Техніка, 1996. – 381 с. (співавтори Заворицький В.Й., Старовойда В.П. та ін.).