БІДНЯК МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ (28 вересня 1936 р. – 04 вересня 2017 р.)

М.Н. Бідняк

Кандидат технічних наук (1969 р.), доктор технічних наук (1981 р.), професор (1983 р.).

Орден Трудового Красного Знамени (1986 р.), Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2005 р.), нагрудний знак «Петро Могила» (2010 р.), почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» (1997 р.), Відмінник освіти України (2000, 2005 рр.), Диплом і золота медаль Європейської науково-промислової палати за високоякісну педагогічну діяльність та фундаментальні дослідження в галузі моделювання та управління на транспорті (2012 р.).

Аспірант кафедри експлуатації автомобільного транспорту (1966–1969 рр.), асистент, старший викладач, доцент кафедри експлуатації автомобільного транспорту (1969–1976 рр.), завідувач кафедри організації та управління (1976–1985 рр.), організації, економіки і управління на автомобільному транспорті (1985–1993 рр.), менеджменту і підприємництва (1993–2006 рр.), менеджменту і туризму (2006–2014 рр.), менеджменту (2014–2017 рр.), декан інженерно-економічного факультету (1984–1990 рр.).

 М.Н. Бідняк народився в місті Дніпропетровську 28 вересня 1936 року. У 1958 р. вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту. У 1961–1966 рр. був першим секретарем Печерського РК ЛКСМУ м. Києва, де проявив себе як ініціативний, наполегливий та цілеспрямований лідер. Після чого повернувся до КАДІ для вступу в аспірантуру.

Жива зацікавленість здобутою професією інженера-механіка створила підґрунтя для майбутньої освітньо-наукової діяльності у сфері транспорту. Він був фундатором одного з перших у колишньому СРСР наукових обчислювальних центрів.

Кандидатську дисертацію на тему «Визначення гарантійного терміну автомобілів» захистив у 1969 році, докторську на тему «Теоретичні основи комплексного рішення проблеми організації внутрішньовиробничих процесів технічної експлуатації автомобілів» захистив у 1981 році.

Всю свою професійну діяльність до кінця свого життя присвятив підготовці фахівців для автомобільного транспорту, вихованню студентів, становленню кафедри та розвитку університету. Під керівництвом Михайла Несторовича був створений колектив кафедри, здатний вирішувати складні питання навчального процесу та науково-дослідної роботи.

Наукові розробки доктора технічних наук, професора М.Н. Бідняка присвячені проблемам у галузі моделювання та управління на транспорті. Він є засновником наукової школи з моделювання виробничих процесів на транспорті, тож внесок Михайла Несторовича у прогресивну науку мав принциповий загальнодержавний масштаб. Він був натхненником та духовним лідером багатьох молодих вчених. Під його керівництвом підготували та успішно захистили кандидатські дисертації більше 50 аспірантів. Його науковими консультаціями скористалися 7 докторів наук: Тахтамишев Х.М. (Росія), Терешко С.І. (Білорусь), Ігнатенко О.С. (Україна, НТУ), Могілевич М.В. (Росія), Четверухін Б.М. (Україна, НТУ), Біліченко В.В. (Україна, ВНТУ), Бондар Н.М. (Україна, НТУ). Ним підготовлені спеціалісти вищої кваліфікації, які на цей час обіймають відповідальні посади на різних щаблях управління галуззю і держави. Послідовники школи науковців професора М.Н. Бідняка несуть його ідеї в науку, виробництво, втілюють у життя результати наукових пошуків та досліджень з проблем теорії управління, моделювання виробництва та оптимізації.

М.Н. Бідняк є автором понад 250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників. Під його редакцією та за його участі виданий та перевиданий навчальний посібник «Організація, планування та управління на автотранспортних підприємствах» (1980, 1988), монографія «Моделювання виробничих процесів на автомобільному транспорті» (1983), «Управління науково-технічним прогресом» (1989), навчальний посібник «Організація управління» (2003), «Математичні основи управління», «Виробничі системи на транспорті (теорія і практика)», «Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень», «Планування інвестицій на автомобільному транспорті».

М.Н Бідняк брав активну участь у міжнародних проектах, серед яких TEMPUS VETLOG – «Мережева розробка курсів з тренінгу у галузі менеджменту у сфері транспорту і логістики в Україні», TEMPUS WeNeT – «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму» (2010-2013).

Михайло Несторович — талановитий вчений і сильна дієва особистість, який завжди залишався на хвилі суспільних перетворень, ніколи і ні в чому не відставав від сучасних освітніх і наукових тенденцій, при цьому мудро зберігаючи непорушну класичну суть педагогіки та справжньої науки.