АНДРУСЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ (26 січня 1902 р. – 22 січня 1977 р.)

П.І. Андрусенко

Кандидат технічних наук (1943 р.), доцент (1946 р.), доктор технічних наук (1954 р.), професор (1957 р.), Заслужений працівник вищої школи УРСР (1972 р.).

Медаль «За трудовую доблесть» (1941 р.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 р.).

1946–1962 рр. – доцент, професор кафедри «Автомобілі і двигуни» (1946–1957 рр – за сумісництвом, 1959–1962 рр. – у штаті), 1962–1977 рр. – завідувач кафедри «Термодинаміка і двигуни».

Засновник і керівник наукової школи «Конструювання автомобільних двигунів та паливних насосів». Науковцями школи захищено шість докторських і 53 кандидатські дисертації, видано дев’ять монографій, один підручник, шість навчальних посібників.

Роторо-лопатевий двигун на випробувальному стенді

Розробки і дослідження, що проводились кафедрою під керівництвом П.І. Андрусенка, були спрямовані на підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів, створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання частоти обертання цих двигунів.

Відомі праці П.І. Андрусенка:

  1. Шляхи підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку – К., 1957 (співавт);
  2. Перспективы развития автомобильных двигателей – К., 1962:
  3. Характеристики автомобильных и тракторных двигателей. – К., 1978 (співавт).

Під керівництвом Петра Івановича в 60-х роках ХХ ст. на кафедрі було створено, забезпечено виготовлення і проведено дослідження роторно-лопатевого двигуна.